Bevezetés a bash programozásba HOGYAN

Mike G mikkey at dynamo.com.ar

2000. július 27.
Ezen dokumentum célja, hogy bevezessen az alap- illetve középszintű shell szkript írásba. A dokumentum nem egy minden részletre kiterjedő leírás (ez a címéből is kitűnik). Én nem vagyok se profi shell programozó, se guru. Azért döntöttem úgy, hogy megírom ezt a HOGYANt, mert sokat tanulhatok belőle és talán másoknak is hasznára válhat. Minden visszajelzésért hálás vagyok, különösképpen, ha folt (patch) formájában küldöd el. :)

1. Bevezetés

1.1 A dokumentum legújabb változata

A dokumentum legújabb változata megtalálható a http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html honlapon

1.2 Szükséges alapok

Jól jöhet, ha ismered a GNU/Linux rendszerek parancssorát, és hasznos, ha tisztában vagy az alapvető programozási elvekkel. Noha ez nem egy programozásba bevezető leírás, sok ilyet is megpróbálok majd bemutatni.

1.3 A dokumentum használata

Ez a dokumentum a következő esetekben lehet hasznos:

1.4 Magyar fordítás

A magyar fordítást Kovács Ferenc készítette (2004.06.18). A lektorálást Daczi László végezte el (2004.06.20). A dokumentum legfrissebb változata megtalálható a Magyar Linux Dokumentációs Projekt honlapján. A dokumentum fordítása a Szegedi Tudományegyetem nyílt forráskódú szoftverfejlesztés speciálkollégiumának segítségével valósult meg.

2. Egyszerű szkriptek

Ez a HOGYAN megpróbál útmutatóként szolgálni a shell szkriptek megismeréséhez. A témát gyakorlati oldalról, példákon keresztül közelítjük meg.

Az ebben a részben található néhány példa remélhetőleg segít majd megérteni pár alapvető módszert.

2.1 A szokásos hello world szkript

     #!/bin/bash
     echo Hello World
    

A szkript csak két sorból áll. Az elsőben jelezzük a rendszernek, hogy melyik programot használja a szkript futtatásához.

A másodikban pedig kiírjuk a "Hello World" szöveget a terminálra.

Ha a képernyőn a ./hello.sh: Command not found. vagy ehhez hasonló üzenet jelenik meg, akkor valószínűleg az első sorban lévő "#!/bin/bash" lesz a ludas. A hiba javításához módosítsd az első sort úgy, hogy az a bash tényleges elérési útvonalát tartalmazza. Az útvonal lekérésére használható a "whereis bash" parancs, vagy olvasd el "A bash felkutatása" című fejezetet.

2.2 Egy nagyon egyszerű backup szkript

    #!/bin/bash
    tar -cZf /var/my-backup.tgz /home/me/
    

Ebben a szkriptben, az előzőtől eltérően, nem szöveget jelenítünk meg a képernyőn, hanem a felhasználó "home" könyvtárában lévő fájlokat összefűzzük egyetlen tar fájlba. Ez csak a példa kedvéért szerepel most itt, később egy sokkal használhatóbb backup szkriptet is bemutatunk.

3. Az átirányításról

3.1 Elmélet és gyors útbaigazítás

Három fájlleíró van: stdin, stdout és stderr (std=standard).

Alapvetően a következők tehetők meg:

 1. stdout fájlba irányítása
 2. stderr fájlba irányítása
 3. stdout stderr-be irányítása
 4. stderr stdout-ba irányítása
 5. stderr és stdout fájlba irányítása
 6. stderr és stdout stdout-ba irányítása
 7. stderr és stdout stderr-be irányítása
Az 1 az stdout, a 2 az stderr (a 0 pedig az stdin - a ford.).

Egy kis magyarázat, hogyan is kell mindezt érteni: a less paranccsal meg tudod nézni mind az stdout "tartalmát" (ami a bufferen marad), mind az stderr-ét, ami a képernyőn jelenik meg, de törlődik, amint olvasni próbálod a buffert.

3.2 Példa: az stdout fájlba irányítása

Ennek hatására a program kimenete fájlba íródik.

    ls -l > ls-l.txt
    
Itt létrejön az "ls-l.txt" nevű fájl, melynek tartalma meg fog egyezni azzal, amit az "ls -l" parancs futtatásakor a képernyőn látnál.

3.3 Példa: az stderr fájlba irányítása

Hatására a program stderr kimenete fájlba íródik.

    grep da * 2> grep-errors.txt
    
Itt is létrejön a "grep-errors.txt" nevű fájl, melynek tartalma a "grep da *" parancs stderr kimenetével fog megegyezni.

3.4 Példa: az stdout stderr-be történő irányítása

Ennek hatására a program stderr kimenetére lesznek írva az stdout-ra küldött adatok is.

    grep da * 1>&2
    
Itt a parancs stdout kimenete az stderr-re lesz elküldve, ahogy ezt már bizonyára észrevetted.

3.5 Példa: az stderr stdout-ba történő irányítása

Most a program stderr kimenete az stdout-nak megfelelő fájlleíróba lesz írva.

    grep * 2>&1
    
Itt az stderr-ra küldött adatok is az stdout-on jelennek meg. Ha ezt egy csővel (pipe) összekötöd a less programmal láthatod, hogy azok a sorok, amik normális esetben eltűnnének (mivel az stderr-ra írtuk őket), most megmaradnak (hiszen az stdout-ra lettek irányítva).

3.6 Példa: az stderr és stdout fájlba irányítása

Ebben az esetben a program minden kimenete fájlba kerül. Ez néha hasznos lehet például a cron bejegyzések esetén, ha egy programot teljes csöndben akarsz futtatni.

    rm -f $(find / -name core) &> /dev/null
    
Ez (gondolva itt a cron bejegyzésekre) minden könyvtárból kitörli a "core" nevű fájlokat. Fontos tisztában lenned azzal, hogy egy program pontosan mit is csinál, mielőtt "megszünteted" a kimenetét.

4. Csövek (pipe)

Ebben a fejezetben a csövek használatának egy egyszerű és hasznos módját ismertetjük, valamint elmondjuk hol lehet szükséged rájuk.

4.1 A csövek és azok használata

A csövek olyan egyszerű eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy egy program bemenetét egy másik program kimenetéről vegye.

4.2 Példa: csövek és a sed

Ez a csövek használatának egy nagyon egyszerű módja.

    ls -l | sed -e "s/[aeio]/u/g"
    
Itt a következő történik: először az ls -l parancs végrehajtódik, de a kimenete nem lesz kiírva a képernyőre, hanem el lesz küldve a sed programnak, ami ezt bemenetként értelmezi és ebből előállítja saját kimenetét.

4.3 Példa: az ls -l *.txt parancs másként

A következő parancs minden bizonnyal sokkal bonyolultabb, mint a szokásos ls -l *.txt, de a csövek tulajdonságainak illusztrálására jó példa. A gyakorlatban ilyen listázási problémák megoldására lehetőleg ne használjunk csöveket.

    ls -l | grep "\.txt$"
    
Itt az ls -l program kimenete el lesz küldve a grep programnak, ami kiírja azokat a sorokat, melyek illeszkednek a "\.txt$" reguláris kifejezésre.

5. Változók

Ugyanúgy használhatsz változókat, mint bármely más programozási nyelvben. Adattípusok nincsenek. Egy bash változó tárolhat számot, karaktert és karakterekből álló sztringet.

A változókat nem kell külön deklarálni, a rájuk való hivatkozáskor automatikusan létrejönnek.

5.1 Példa: Hello World! változókkal

      #!/bin/bash
      STR="Hello World!"
      echo $STR
      

A második sorban létrejön egy STR nevű változó, melynek értéke a "Hello World!" (sztring) lesz. Ezután a változó neve elé tett "$" jellel tudjuk elérni annak értékét. Jegyezd meg (és próbáld is ki), hogy ha nem használod a "$" jelet, a program kimenete más lesz és valószínűleg nem az, amit szeretnél.

5.2 Példa: Egyszerű backup szkript (kicsivel jobb változat)

      #!/bin/bash
      OF=/var/my-backup-$(date +%Y%m%d).tgz
      tar -cZf $OF /home/me/
      

Ez a szkript felvet egy másik dolgot is. De mindenek előtt tisztában kell lenned a változók létrehozásával, az értékadással kapcsolatos dolgokkal (ez a második sorban látható). Most vegyük szemügyre a "$(date +%Y%m%d)" kifejezést. Ha futtatod a szkriptet a zárójelek közti parancs is lefut, létrehozva kimenetét.

Azt is vegyük észre, hogy a kimeneti fájl neve minden nap más és más lesz, a date parancs formátum-kapcsolóinak (+%Y%m%d) köszönhetően. Ezt módosíthatod más formátum megadásával.

Még néhány példa:

echo ls

echo $(ls)

5.3 Lokális változók

Lokális változókat a local kulcsszóval tudunk létrehozni.

        #!/bin/bash
        HELLO=Hello
        function hello {
            local HELLO=World
            echo $HELLO
        }
        echo $HELLO
        hello
        echo $HELLO
    

Ennek a példának elégnek kell lennie, hogy bemutassa a lokális változók használatát.

6. Feltételes utasítások

A feltételes utasítások segítségével dönthetünk, hogy végrehajtunk-e valamit vagy nem. A döntés itt egy kifejezés kiértékeléséből áll.

6.1 Elmélet

A feltételes utasításoknak több formája is van. A legalapvetőbb a következő: if kifejezés then utasítás, ahol az "utasítás" csak akkor kerül végrehajtásra, ha a kifejezés, kiértékelése után igazat ad vissza. Például a "2<1" kifejezés kiértékelés utáni értéke hamis, míg a "2>1" esetén igaz.

A másik eset: if kifejezés then utasítás1 else utasítás2. Az "utasítás1" akkor hajtódik végre, ha a kifejezés igaz, egyéb esetben az "utasítás2" kerül végrehajtásra.

A feltételes utasítás egy másik formája: if kifejezés1 then utasítás1 else if kifejezés2 then utasítás2 else utasítás3. Ebben az esetben csak az "ELSE IF 'kifejezés2' THEN 'utasítás2'" részt adtuk hozzá, így az utasítás2 akkor lesz végrehajtva, ha a kifejezés2 kiértékelés utáni értéke igaz. A többit már magad is el tudod képzelni (nézd meg az előző formákat).

Pár szó a szintaxisról:

Bash-ban az "if" szerkezetek a következőképp néznek ki:

if [kifejezés];

then

a "kifejezés" igaz volta esetén végrehajtódó kód

fi

6.2 Példa: alapvető feltételes utasítás (if ... then)

      #!/bin/bash
      if [ "foo" = "foo" ]; then
        echo a feltétel igaz
      fi
      

A szögletes zárójelbe tett kifejezés igaz értéke esetén végrehajtódó kód a "then" kulcsszó után és a "fi" kulcsszó előtt helyezkedik el. A "fi" kulcsszó jelzi a feltételesen végrehajtandó kód végét.

6.3 Példa: alapvető feltételes utasítás (if ... then ... else)

      #!/bin/bash
      if [ "foo" = "foo" ]; then
        echo a feltétel igaz
      else
        echo a feltétel hamis
      fi
      

6.4 Példa: Változók és feltételes utasítások

      #!/bin/bash
      T1="foo"
      T2="bar"
      if [ "$T1" = "$T2" ]; then
        echo a feltétel igaz
      else
        echo a feltétel hamis
      fi
      

7. Ciklusok (for, while és until)

Ebben a részben a for, while és until ciklusokról lesz szó.

A for ciklus egy kicsit eltér a más nyelvekben megszokottaktól. Alapvetően egy sztringekben szereplő szavak halmazának feldolgozására használjuk.

A while ciklus addig ismétli a ciklusmagot, amíg a ciklusfeltétel hamissá nem válik (vagy ki nem ugrunk a ciklusmagból a break utasítással).

Az until ciklus tulajdonképpen azonos a while ciklussal, a különbség csupán annyi, hogy az ismétlés addig folytatódik, amíg a feltétel hamis.

Ha gyanús volt számodra, hogy a while és az until ciklusok mennyire hasonlók, akkor igazad volt.

7.1 Példa for ciklusra

    #!/bin/bash
    for i in $( ls ); do
      echo elem: $i
    done
    

A második sorban deklaráltunk egy "i" nevű változót, ami majd sorra felveszi a $( ls ) sztring különböző értékeit.

A harmadik sor szükség esetén méretesebb is lehet, vagy több sor is szerepelhet a ciklusmagban a done (4. sor) kulcsszó előtt.

A "done" (4. sor) jelzi, hogy a $i értéket használó kódrészlet befejeződött. Innentől kezdve a $i új értéket vehet fel.

Ennek a szkriptnek így nem sok értelme van. A for ciklus használatának egy sokkal hasznosabb módja, ha az előző példánál csak bizonyos fájlokat vizsgálunk.

7.2 C-szerű for ciklus

Fiesh tanácsára került ide ez a példa, ami egy C/Perl-szerű for ciklust mutat be.

    #!/bin/bash
    for i in `seq 1 10`;
    do
        echo $i
    done
    

7.3 While példa

     #!/bin/bash
     COUNTER=0
     while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
       echo A számláló értéke: $COUNTER
       let COUNTER=COUNTER+1
     done
     

Ez a szkript a jól ismert "for" ciklust utánozza (C, Pascal, perl, stb.).

7.4 Until példa

     #!/bin/bash
     COUNTER=20
     until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
       echo COUNTER $COUNTER
       let COUNTER-=1
     done
     

8. Függvények

Mint a legtöbb programozási nyelvben itt is használhatunk függvényeket a kód logikailag összetartozó részeinek csoportosítására, vagy ha csak áldozni szeretnénk a rekurzió virtuális oltára előtt (azaz ha rekurzív függvényeket akarunk írni).

A függvénydeklaráció csupán ennyiből áll: function my_func { my_code }.

A függvény hívása pedig ugyanúgy történik, mint bármelyik program esetén, csak leírjuk a nevét.

8.1 Példa függvényekre

      #!/bin/bash
      function quit {
        exit
      }
      function hello {
        echo Hello!
      }
      hello
      quit
      echo foo
      

A 2-4 sorok tartalmazzák a "quit", az 5-7 sorok pedig a "hello" függvényt. Ha nem teljesen világos számodra, hogy mit is csinál a szkript, próbáld ki!

Megjegyzendő, hogy a függvénydeklaráció sorrendje tetszőleges.

Amikor lefuttatjuk a szkriptet látjuk, hogy először a "hello", majd a "quit" függvények hívódnak meg és a program sohasem éri el a 10. sort (echo foo).

8.2 Példa paraméteres függvényekre

        #!/bin/bash
        function quit {
          exit
        }
        function e {
          echo $1
        }
        e Hello
        e World
        quit
        echo foo

      

Ez a szkript nagyrészt megegyezik az előzővel. A fő különbség az "e" nevű függvényben rejlik, ami nem csinál mást, mint kiírja az első átvett argumentumot. A függvényeknél szereplő argumentumok ugyanúgy kezelhetők, mint a szkriptnek átadott argumentumok.

9. Felhasználói felületek

9.1 Egyszerű menü a "select" használatával

      #!/bin/bash
      OPTIONS="Hello Quit"
      select opt in $OPTIONS; do
        if [ "$opt" = "Quit" ]; then
        echo done
        exit
        elif [ "$opt" = "Hello" ]; then
        echo Hello World
        else
        clear
        echo rossz válasz
        fi
      done
     

Ha lefuttatod a szkriptet láthatod, hogy ez a programozók álma, ha szöveges menükről van szó. Biztos észrevetted, hogy ez nagyon hasonlít a "for" ciklusra. Csak itt ahelyett, hogy minden $OPTIONS elemre egyszerűen végrehajtanánk a ciklust, mindig "megállítjuk" a felhasználót.

9.2 A parancssor használata

     #!/bin/bash
     if [ -z "$1" ]; then
       echo használat: $0 könyvtárnév
       exit
     fi
     SRCD=$1
     TGTD="/var/backups/"
     OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz
     tar -cZf $TGTD$OF $SRCD
     

Világosnak kell lennie számodra annak, hogy ez a szkript mit csinál. Az első feltételben szereplő kifejezéssel megnézzük, hogy a program kapott-e argumentumot ($1). Ha nem, kilépünk, és egy használati útmutatót jelenítünk meg a felhasználónak. A program többi részének ezen a ponton már tisztának kell lennie.

10. Egyebek

10.1 Adatok bekérése felhasználótól: read

Sok esetben szükség lehet arra, hogy adatokat kérjünk be a felhasználótól. Erre számos lehetőségünk van, melyek közül egy a következő:

        #!/bin/bash
        echo Kérlek add meg a neved
        read NAME
        echo "Hi $NAME!"
    

A read segítségével egyszerre több adatot is be tudsz olvasni. A következő példa ezt tisztázza.

        #!/bin/bash
        echo Kérlek add meg a vezeték- és keresztneved
        read FN LN
        echo "Hi! $LN, $FN !"
    

10.2 Aritmetikai kifejezések kiértékelése

A parancssorba (vagy a shell-be) írd be a következőt:

echo 1 + 1

Ha "2"-t vártál eredményül bizonyára csalódott vagy. De mi van akkor, ha azt szeretnéd, hogy a bash ki is értékelje a számokat? A megoldás a következő:

echo $((1+1))

Ez már sokkal logikusabb kimenetet ad. Így kell egy aritmetikai kifejezést kiértékelni. Ugyanezt az eredményt kapod a következővel:

echo $[1+1]

Ha törtekre vagy más matematikai jellegű dolgokra van szükséged, vagy egyszerűen csak ezt szeretnéd használni, akkor bc-vel is kiértékelheted az aritmetikai kifejezéseket.

Ha beírom a parancssorba, hogy "echo $[3/4]", akkor 0-t kapok, mivel a bash csak egészekkel dolgozik. Az "echo 3/4|bc -l" parancsra viszont már helyes eredményt ad, azaz 0.75-öt.

10.3 A bash felkutatása

Mike levele nyomán (nézd meg a köszönetnyilvánítást):

Eddig mindig a "#!/bin/bash" formát használtuk, most itt van pár példa arra, hogyan tudhatod meg a bash konkrét elérési útját.

A "locate bash" az egyik legjobb módszer erre a feladatra, de nem minden rendszeren van locate.

A gyökérből kiadott "find ./ -name bash" legtöbbször működik.

A lehetséges helyek, ahol nézelődhetsz:

ls -l /bin/bash

ls -l /sbin/bash

ls -l /usr/local/bin/bash

ls -l /usr/bin/bash

ls -l /usr/sbin/bash

ls -l /usr/local/sbin/bash

(Most kapásból nem jut több eszembe... A legtöbb rendszeren

ezen könyvtárak valamelyikében lesz).

Vagy megpróbálhatod a "which bash" parancsot is.

10.4 Program visszatérési értékének kiderítése

Bash-ban a programok visszatérési értéke egy speciális változóban tárolódik, melynek neve $?.

A következő példa bemutatja, hogyan deríthetjük ki egy program visszatérési értékét. Feltételezem, hogy a dada nevű könyvtár nem létezik. (Ez szintén Mike javaslatára került ide.)

    #!/bin/bash
    cd /dada &> /dev/null
    echo rv: $?
    cd $(pwd) &> /dev/null
    echo rv: $?
    

10.5 Parancs kimenetének tárolása

A következő szkript listázza az összes táblát az összes adatbázisból (felteszem, hogy MySQL-t használsz). Megváltoztathatod a "mysql" parancsot úgy, hogy valódi felhasználónevet és jelszót használsz.

    #!/bin/bash
    DBS=`mysql -uroot -e"show databases"`
    for b in $DBS ;
    do
        mysql -uroot -e"show tables from $b"
    done
    

10.6 Több forrásfájl használata

A "source" parancs segítségével több fájlt is használhatsz egyszerre.

__TO-DO__

11. Táblázatok

11.1 Sztring összehasonlító operátorok

(1) s1 = s2

(2) s1 != s2

(3) s1 < s2

(4) s1 > s2

(5) -n s1

(6) -z s1

(1) s1 megegyezik s2-vel

(2) s1 nem egyezik meg s2-vel

(3) __TO-DO__

(4) __TO-DO__

(5) s1 nem nulla (egy vagy több karakterből áll)

(6) s1 nulla

11.2 Példák sztingek összehasonlítására

Két sztring összehasonlítása.

    #!/bin/bash
    S1='string'
    S2='String'
    if [ $S1=$S2 ];
    then
        echo "S1('$S1') nem egyenlő S2('$S2')-vel"
    fi
    if [ $S1=$S1 ];
    then
        echo "S1('$S1') egyenlő S1('$S1')-vel"
    fi
    

Most idézek egy részt Andreas Beck leveléből, az if [ $1 = $2 ] alakú utasításokkal kapcsolatban.

Nem túl jó ötlet a fenti példában is látható módszert használni, mert ha a $S1 vagy a $S2 üres, értelmezési hibát kapunk. Helyette használjuk inkább az x$1=x$2 vagy a "$1"="$2" formát.

11.3 Aritmetikai operátorok

+

-

*

/

% (maradék)

11.4 Aritmetikai relációs operátorok

-lt (<)

-gt (>)

-le (<=)

-ge (>=)

-eq (==)

-ne (!=)

A C programozók egyszerűen össze tudják vetni ezen operátorokat a zárójelek közt megadottakkal.

11.5 Hasznos parancsok

Ezt a részt Kees újraírta (nézd meg a köszönetnyilvánítást...).

Néhány ezek közül a programok közül egy komplett programozási nyelvet takar. Ezen parancsok esetén csak az alapokat ismertetjük. Ha részletes leírásra is szükséged van nézd meg a parancsok kézikönyv oldalait (man pages).

sed (folyam szerkesztő)

A sed egy nem interaktív szerkesztőprogram. Ez azt jelenti, hogy a fájlok módosítása nem úgy megy, hogy mozgatod a kurzort a képernyőn. Itt szerkesztő utasításokból álló szkripteket használunk és egy fájlnevet, amit szerkeszteni akarunk. A sed tulajdonképpen egy szűrőnek is felfogható. Nézzük az alábbi példákat:

    $sed 's/mit_cseréljek/mire_cseréljem/g' /tmp/dummy
    

A sed kicseréli a "mit_cseréljek" szöveget a "mire_cseréljem" szöveggel, és a bemenetét a /tmp/dummy fájlból veszi. A végeredmény az stdout-ra lesz küldve (ami alapesetben a konzol), de ha a sor végéhez írod, hogy "> fájlnév", akkor a sed kimenetét a "fájlnév" nevű fájlba küldi.

    $sed 12, 18d /tmp/dummy
    

A sed, a 12. és 18. sorok közti rész kivételével kiírja a fájl tartalmát. Az eredeti fájl nem változik.

awk (fájlok módosítása, szöveg kinyerése és szerkesztése)

Az AWK-nak számos implementációja létezik (a legismertebbek a GNU-s gawk és az ún. "új awk", a mawk). Az alapelv egyszerű: az AWK mintát keres és minden illeszkedő mintára végrehajt valamilyen műveletet.

Megint létrehoztam egy dummy nevű fájlt, ami a következő sorokból áll:

"test123

test

tteesstt"

    $awk '/test/ {print}' /tmp/dummy
    

test123

test

A minta, amit az AWK keres, a "test". Ha a /tmp/dummy fájlban talált egy sort, amiben szerepelt a "test" szó, akkor végrehajtotta rá a "print" műveletet.

    $awk '/test/ {i=i+1} END {print i}' /tmp/dummy
    

3

Ha sokféle mintára keresel, cseréld ki az idézőjelek közti szöveget "-f file.awk"-ra és a mintákat, végrehajtandó tevékenységeket írd a "file.awk" nevű fájlba.

grep (a keresési mintára illeszkedő sorok kiírása)

Az előző fejezetekben már jó néhány grep parancsot láttunk, amelyek az illeszkedő sorokat írták ki. De a grep többre is képes.

    $grep "ezt keressük" /var/log/messages -c
    

12

Az "ezt keressük" szöveg 12-szer szerepelt a /var/log/messages nevű fájlban.

[Jó, ez csak egy kitalált példa, a /var/log/messages meg lett buherálva. :-)]

wc (sorok, szavak, bájtok megszámolása)

A következő példában mást kapunk, mint amit várunk. A dummy nevű fájl, amit most használunk, a következő szöveget tartalmazza: "bash bevezetés HOWTO teszt fájl"

    $wc --words --lines --bytes /tmp/dummy
    

2 5 34 /tmp/dummy

A wc nem foglalkozik a paraméterek sorrendjével. Mindig egy előre megadott sorrendben írja ki őket, amint azt te is láthatod: (sorok)(szavak)(bájtok)(fájlnév).

sort (szöveges fájl sorainak rendezése)

Most a dummy fájl a következőket tartalmazza:

"b

c

a"

    $sort /tmp/dummy
    

A kimenet kábé így néz ki:

a

b

c

A parancsok nem lehetnek ilyen egyszerűek :-)

bc (egy számológépes programozási nyelv)

A bc a parancssorból kapja meg a számítási feladatokat (fájlból, nem pedig átirányítás vagy cső útján), esetleg egy felhasználói felületről. A következőkben példákon keresztül bemutatunk néhány parancsot.

A bc-t a -q paraméterrel indítom, hogy ne írja ki az üdvözlő szöveget.

  $bc -q
    

1 == 5

0

0.05 == 0.05

1

5 != 5

0

2 ^ 8

256

sqrt(9)

3

while (i != 9) {

i = i + 1;

print i

}

123456789

quit

tput (terminál inicializálására vagy a terminfo adatbázis lekérdezésére)

Egy kis példa a tput képességeinek demonstrálására:

    $tput cup 10 4
    

A kurzor a (y10,x4)-es pozícióban jelenik meg.

    $tput reset
    

Törli a képernyőt, és a kurzor az (y1,x1) pozícióba kerül. Az (y0,x0) a bal felső sarok koordinátája.

    $tput cols
    
80

Az x tengely irányában maximálisan elhelyezhető karakterek száma.

Nagyon ajánlott, hogy legalább ezen programok használatával tisztában legyél. Millió olyan kis program van, amikkel csodákra lehetsz képes a parancssorban.

[Néhány példa kézikönyv oldalból vagy GYIK-ből származik.]

12. Még néhány szkript

12.1 Parancs végrehajtása a könyvtárban lévő összes fájlra

12.2 Példa: egyszerű backup szkript (egy kicsivel jobb verzió)

      #!/bin/bash
      SRCD="/home/"
      TGTD="/var/backups/"
      OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz
      tar -cZf $TGTD$OF $SRCD
      

12.3 Fájl átnevező program


       #!/bin/sh
       # renna: egyszerre több fájl átnevezése különböző szabályok szerint
       # írta: Felix Hudson (2000. január)

       # először is megnézzük, hogy a program milyen "üzemmódban" van
       # ha az első paraméter ($1) alapján valamelyik feltétel teljesül végrehajtjuk
       # a hozzá tartozó programrészt és kilépünk

       # előtag (prefix) szerint történő átnevezés?
       if [ $1 = p ]; then

       # most megszabadulunk a módot tartalmazó változótól ($1) és a prefixtől ($2)
        prefix=$2 ; shift ; shift

       # megnézzük, adtak-e meg fájlnevet
       # ha nem, jobb ha nem csinálunk semmit, minthogy nemlétező fájlokat
       # nevezzünk át

        if [$1 = ]; then
         echo "nem adtál meg fájlnevet"
         exit 0
        fi

       # ez a for ciklus végigmegy a megadott fájlokon és mindet
       # egyenként átnevezi
        for file in $*
         do
         mv ${file} $prefix$file
        done

       # kilépünk a programból
        exit 0
       fi

       # utótag (suffix) szerinti átnevezés?
       # az ide tartozó rész tulajdonképpen megegyezik az előzővel
       # nézd meg az ottani megjegyzéseket
       if [ $1 = s ]; then
        suffix=$2 ; shift ; shift

        if [$1 = ]; then
         echo "nem adtál meg fájlnevet"
        exit 0
        fi

       for file in $*
        do
        mv ${file} $file$suffix
       done

       exit 0
       fi

       # helyettesítéses átnevezés?
       if [ $1 = r ]; then

        shift

       # ezt a részt azért raktam bele, hogy ne tegyük tönkre a felhasználó egyik
       # állományát se, ha helytelenek a paraméterek
       # ez csak egy biztonsági intézkedés

        if [ $# -lt 3 ] ; then
         echo "használat: renna r [kifejezés] [helyettesítés] fájlok... "
         exit 0
        fi

       # továbblépünk a paraméterlistán
        OLD=$1 ; NEW=$2 ; shift ; shift

       # Ez a for ciklus végigmegy az összes fájlon amit a programnak átadtak,
       # és egyenként átnevezi őket a "sed" program segítségével.
       # A "sed" egyszerű parancssori program, ami értelmezi a bemenetet és
       # kicseréli a beállított kifejezést egy adott szövegre.
       # Mi itt a fájl nevét adjuk át neki (standard bemenetként), és kicseréljük
       # benne a kifejezésnek megfelelő szövegrészeket.

        for file in $*
        do
         new=`echo ${file} | sed s/${OLD}/${NEW}/g`
         mv ${file} $new
        done
       exit 0
       fi

       # Ha idáig eljutottunk, akkor semmi használhatót nem adtak át a programnak
       # ezért kiírjuk a felhasználónak, hogyan használja ezt a szkriptet.
       echo "használat:"
       echo " renna p [előtag] fájlok.."
       echo " renna s [utótag] fájlok.."
       echo " renna r [kifejezés] [helyettesítés] fájlok.."
       exit 0
       
       #ennyi!
       
     

12.4 Átnevező program (egyszerű változat)

   #!/bin/bash
   # renames.sh
   # egyszerű átnevező program

   criteria=$1
   re_match=$2
   replace=$3
   
   for i in $( ls *$criteria* ); 
   do
     src=$i
     tgt=$(echo $i | sed -e "s/$re_match/$replace/")
     mv $src $tgt
   done
   

13. Ha gond van... (hibakeresés)

13.1 A bash meghívásának módjai

Jó dolog, ha az első sorban a következő szerepel:

     #!/bin/bash -x
     

Ennek hatására érdekes kimeneti információkat kaphatunk.

14. A dokumentumról

Szabadon küldhetsz javaslatokat/hibajavításokat vagy bármi olyat, amiről úgy gondolod, hogy érdekes és szívesen látnád a dokumentumban. Megpróbálom majd olyan gyakran frissíteni a leírást, amilyen gyorsan csak tudom.

14.1 (nincs) garancia

A dokumentummal kapcsolatban semmiféle garancia nincs.

14.2 Fordítások

Olasz: by William Ghelfi (wizzy at tiscalinet.it) itt a cím

Francia: by Laurent Martelli nincs cím

Koreai: Minseok Park http://kldp.org

Koreai: Chun Hye Jin ismeretlen

Spanyol: ismeretlen http://www.insflug.org

Lehet, hogy több fordítás is van, de én nem tudok róla. Ha neked ilyen van, kérlek küldd el, hogy frissíthessem ezt a részt.

14.3 Köszönet

14.4 Történet

Új fordítások és lényegi javítások.

A Kess által átírt hasznos parancsok rész hozzáadása.

Hibajavítások, javaslatok.

Példák a sztring összehasonlításhoz.

v0.8 Elhagyom a verziószámozást, rájöttem, hogy a dátum is elég.

v0.7 Számos hibajavítás és pár régi TO-DO rész megírása.

v0.6 Kisebb javítások.

v0.5 Az átirányítással foglalkozó rész hozzáadása.

v0.4 A volt főnökömnek köszönhetően a doksi eltűnt a régi helyéről, most a www.linuxdoc.org címen érhető el.

előtte: Nem emlékszem, nem használtam se rcs-t, se cvs-t. :(

14.5 További források

Bevezetés a bash programozásba (BE alatt) http://org.laol.net/lamug/beforever/bashtut.htm

Bourne shell programozás http://207.213.123.70/book/

14.6 További források magyarul

(Ezeket a forrásokat a lektor gyűjtötte össze.)

Büki András: "UNIX/Linux héjprogramozás" (ISBN: 963 9301 10 8)

Bourne shell programozás http://www.inf.u-szeged.hu/~bmse/unix/unix3.html

Shell programozás http://shell-script-programing.sync.hu/SHELL_PROGRAMOZAS.htm

Shell programozás http://www.fsz.bme.hu/~szebi/slides/U3/sld010.htm

Shell programozás http://www.szabilinux.hu/ufi/10.html