Linux érintőképernyő HOGYAN

Christoph Baumann, cgb@debian.org

v3.1, 2002.11.06
Ez a dokumentum leírja, hogyan állítsunk be egy érintőképernyőt mint beviteli eszközt XFree86 alatt. A szerzőnek mindössze EloTouch® és MicroTouch® eszközökkel volt alkalma dolgozni, így ez a HOGYAN leginkább ezek beállításához használható. Az ebben a HOGYANban található példák a /dev/ttyS0 vagy /dev/ttyS1 soros porton keresztül csatlakoztatott eszközökre koncentrálnak. (Értékelnénk ha valaki USB eszközről is adna információt!)

(c) 2002 by Christoph Baumann. Ez a dokumentáció szabadon terjeszthető a GNU Free Documentation License leírása szerint.

1. Az eszköz beállítása

Az érintőképernyő eszközök beállítása az XF86Config állomány (ált. /etc/X11/XF86Config vagy /etc/XF86Config) Xinput szakaszában szerepel. Először ellenőrizzük le, hogy az eszközmeghajtó modul létezik. Ezek az /usr/X11R6/lib/modules/ könyvtárban találhatók (a fent említett eszközökhöz az xf86Elo.so és xf86MuTouch.so modulok tartoznak). Most vessünk egy pillantást az XF86Config állományra. Valahol szerepelni kell benne egy szakasznak, ami ehhez hasonlóan néz ki:

Section "Files"
...
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
...
EndSection

Ahhoz, hogy az X szerver betöltse a modult lennie kell egy hasonló szakasznak benne:

Section "Module"
Load "xf86Elo.so"
EndSection

Most egy még trükkösebb rész következik. Az X szervernek szüksége van az eszköz néhány paraméterére. Ennek a résznek valami hasonlónak kell lenni (a "man XF86Config" parancs segítségével részletesebb információhoz juthatunk):

Section "Xinput"
 SubSection "Elographics" 
#MicroTouch eszközök használatakor a következő alfejezetet 
#kellene bejegyeznünk: SubSection "MicrotouchFinger"
 Port "/dev/ttyS1" # az eszköz a 2. soros portra csatlakozik
 DeviceName "TouchScreen" #itt egyértelmű azonosítót kötelező megadnunk
 MinimumXPosition 300
 MaximumXPosition 3700
 MinimumYPosition 300
 MaximumYPosition 3700
 UntouchDelay 10 #MuTouch eszközök nem támogatják
 ReportDelay 10 #MuTouch eszközök nem támogatják
 AlwaysCore #az eszköz induláskor aktiválódik
 EndSubSection
EndSection

A MinimumXPosition stb. bejegyzések értékei természetesen az érintőképernyő beállításai (úgymint az érintőképernyő monitortól számított viszonylagos helyzete az adott síkban). Ezek az értékek határozzák meg a monitorunkon megjelenített (0,0) és (xmax,ymax) pontok hozzárendelését az érintőképernyőnkhöz (az xmax és ymax értékek az X szerverben beállított felbontástól függenek, pl. 1024x768). Az érintőképernyő kiolvassa ezeket az értékeket és felhasználja a képpontok interpolálásához. Próbáljuk megérteni a következő szemléltető ábra alapján:

 ---------------érintőképernyő-------------------
 I                       I
 I ########látható kép területe############## I
 I #x                    # I
 I # (0,0)                 # I
 I # (MinimumXPosition,MinimumYPosition)  # I
 I #                    # I
 I #                    # I
 I #                    # I
 I #                    # I
 I #                    # I
 I #                    # I
 I #                    # I
 I #   (MaximumXPosition,MaximumYPosition)# I
 I #               (xmax,ymax)# I
 I #                    x# I
 I ########################################## I
 I                       I
 ------------------------------------------------

Ezt megtehetjük próbálgatással vagy az eszköz kimeneti jelének olvasásával (némelyik soros portnak programozásra van szüksége, erről a "The Linux Serial Programming HOWTO" ("A soros port programozása Linux alatt HOGYAN") leírásban olvashatunk. EloTouch és MicroTouch tipusú eszközökhöz létezik egy kezdetleges beállító segédprogram, amit ezen leírás szerzője készített. Ezt a következő helyen találjuk meg: ftp://metalab.unc.edu/pub/linux/X11/xutils/touchcal-0.1.tar.gz).

2. Az eszköz beüzemelése

Az X szerver indítása után, egy Xterminal ablakba gépeljük be a következő parancsot:

xsetpointer <devicename>

ahol <devicename> az XF86Configban a következő sorral meghatározott név: DeviceName ".....", ebben a példában ennek "TouchScreen"-nek kell lennie.

Ha az eszközt az X szerver indulásával egyidejűleg szeretnénk indítani használjuk az "AlwaysCore" beállítást (lásd feljebb).

3. Érintőképernyő és egér párhuzamos használata

Az érintőképernyő és egér párhuzamos használatának beállításához lépjünk be az Xinput szakasz egér beállítási részébe. A meghatározások ugyanazok mint a "pointer" szakaszban. Íme egy példa PS/2 egér beállításra:

Section "Xinput" 
  SubSection "Mouse" 
   Protocol "PS/2" 
   Port "/dev/mouse" #ez lehet "/dev/psaux" is 
   DeviceName "Mouse" 
   AlwaysCore 
  EndSubSection
...
EndSection 
Néhány ember hívta fel a figyelmem erre, különösen az "AlwaysCore" beállítás használatára. Köszönet nekik érte.

4. Beállítás XFree86 4.x alatt

(Lee Monamy készítette)

Példa egy ELO tipusú érintőképernyő beállítására XF86Config-4.x alatt:

Section "InputDevice"
    Identifier "ELO touchscreen"
    Driver "elographics"
    Option "Device"    "/dev/ttyS0"
    Option "MinimumXPosition"   "300"
    Option "MaximumXPosition"   "3700"
    Option "MinimumYPosition"   "300"
    Option "MaximumYPosition"   "3700"
    Option "UntouchDelay" "10"
    Option "ReportDelay"  "10"
    Option "SendCoreEvents"    "yes"
EndSection

Lényeges különbségek a 3.x változathoz képest, hogy egy eszközt kell megadnunk __nem__ pedig egy portot, különben hibajelzést kapunk. Az "AlwaysCore" helyett "SendCoreEvents"-t kell használni.

Ki kell egészítenünk a ServerLayout szakaszt annak ellenére, hogy az X a következőt írja ki: "(II) XINPUT: Adding extended input device "TOUCHSCREEN" (type: Elographics Touch Screen)" magyarul: "(II) XINPUT: Kibővített beviteli eszköz hozzáadva "ÉRINTŐKÉPERNYŐ" (típus: Elographics Touch Screen)"

Section "ServerLayout"
    Identifier   "Default Layout"
    Screen "Default Screen"
    InputDevice "Generic Keyboard"
...
    InputDevice "ELO touchscreen"
EndSection

4.1 Másik beállítási példa

Dirk Mueller-től (Microtouch SMT3 sorozat):

Section "InputDevice"
    Identifier "MicroTouchFinger"
    Driver   "mutouch"
    Option   "Type" "finger"
    Option   "Device" "/dev/ttyS0"
    Option   "ScreenNo" "0"
    Option   "MinimumXPosition" "0"
    Option   "MaximumXPosition" "16383"
    Option   "MinimumYPosition" "0"
    Option   "MaximumYPosition" "16383"
EndSection

A "Type" beállítás lehet "finger" vagy "stylus" Mióta a Microtouch-ot felvásárolta a 3M-Touch támogatás az eszközökhöz a következő helyen található: http://www.3M.com/3MTouchSystems/downloads/legacy.jhtml#Linux

4.2 Kiegészítés

Wong Yeow Sen szerint a beállítási változók nevei megváltoztak az XFree86 4.2 változatában (legfeljebb a Red Hat 7.3 óta). Ha úgy néz ki, hogy a beállított kalibrációs értékeket nem dolgozza fel, próbáld meg a következőt:

...
    Option "MinX"   "100"
    Option "MaxX"   "4000"
    Option "MinY"   "100"
    Option "MaxY"   "4000"
...

5. Érintőképernyők Fujitsu LifeBooks gépeken

(Joerg Hau-tól)

Ezen eszközökről a következő helyeken találsz információt:

"...

Harald Hoyer Linux érintőpanel meghajtó programok Fujitsu Lifebooks gépekhez B112/B142/B2130, http://parzelle.de/Linux/Lifebook/. Sajnos ez csak az XFree 3.x változatával használható és úgy néz ki, hogy az itt lévő információ nem változik (halott?).

Kenan Esau Lifebook B sorozat érintőképernyő meghajtóprogram, amely Harald programjának átirata az XFree 4.x változatára. http://www.conan.de/lifebook/lifebook.html.

Én [Joerg Hau] Kenan meghajtó programját használom a Fujitsu LifeBook B142 gépemen (a leírás ezen a helyen található: http://www.mysunrise.ch/users/joerg.hau/linux/b142.htm), és tuti jól működik.

..."

6. Ajánlott irodalom

7. Magyar fordítás

A magyar fordítást Daczi László készítette (2002.07.18). Bármilyen fordítással kapcsolatos észrevételt a linuxhowto@sch.bme.hu címre küldjetek. A lektorálást Abrudán Attila végezte el (2002.09.06). Frissítve 2002.11.07.-én. A dokumentum legfrissebb változata megtalálható a Magyar Linux Dokumentációs Projekt honlapján.