Apache-alapú WebDAV szerver, LDAP és SSL szolgáltatásokkal

Saqib Ali


            saqib@seagate.com
  Offshore XML/XHTML Development
         

Verziótörténet
Verzió: v4.1.22003.10.17Átdolgozta: sa
Hozzáadva az SSL teljesítménybeállítási fejezet
Verzió: v4.1.12003.09.29Átdolgozta: sa
Frissítések az SSL részben, az olvasói visszajelzésekre alapozva.
Verzió: v4.1.02003.09.02Átdolgozta: sa
Frissítések az SSL részben, az olvasói visszajelzésekre alapozva.
Verzió: v4.0.22003.08.01Átdolgozta: sa
Kisebb frissítések az Apache-ot beállító parancssorban. /dev/random hivatkozás az SSL részben.
Verzió: v4.0.12003.07.27Átdolgozta: sa
Az SSL fejezet további információval bővítve.
Verzió: v4.02002.06.29Átdolgozta: sa
Frissítve a HOGYAN Apache 2.0.-ra. A doksi forráskódja XML formátumú.
Verzió: v3.42002.06.29Átdolgozta: sa
Hozzáadva a "Hogyan generáljunk CSR-t" fejezet.
Verzió: v3.32002.04.14Átdolgozta: sa
Hozzáadva a "WebDAV szerver üzemeltetése" fejezet.

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
1.1. Erről a dokumentumról
1.2. Közreműködők
1.3. Mi az Apache?
1.4. Mi a WebDAV?
1.5. Mi a PHP?
1.6. Mi a MySQL?
1.7. Mire van szükségünk?
1.8. Feltételezések
1.9. Magyar fordítás
2. Követelmények
2.1. Alapok
2.2. Apache 2.0.46
2.3. OpenSSL
2.4. iPlanet LDAP programkönyvtár
2.5. mod_auth_ldap
2.6. MySQL adatbázismotor
2.7. PHP
3. Telepítés
3.1. Telepítési feltételek
3.2. MySQL
3.3. Apache 2.0
3.4. mod_auth_ldap
3.5. Tanúsítvány adatbázis az LDAPS:// részére
3.6. PHP
4. A WebDAV szolgáltatások telepítése és beállítása
4.1. Módosítások az /usr/local/apache/conf/httpd.conf fájlban
4.2. Egy DAVLockDB könyvtár létrehozása
4.3. A DAV engedélyezése
4.4. Egy "DAVtest" nevű könyvtár létrehozása
4.5. Az Apache újraindítása
4.6. A WebDAV protokoll tesztelése
5. A WebDAV szerver üzemeltetése
5.1. A DAV megosztott hozzáférésének korlátozása
5.2. Írás jog korlátozása DAV megosztás alatt
6. Az SSL megvalósítása és használata a HTTP forgalom biztonságossá tételére
6.1. Az SSL bemutatása
6.2. Teszt tanúsítványok
6.3. Tanúsítványok "üzemi" használatra
6.4. Hogyan generálhatsz a CSR-t?
6.5. A szerver titkos kulcsának és tanúsítványának telepítése
6.6. A jelmondat (passphrase) eltávolítása az RSA titkos kulcsból
6.7. SSL teljesítménybeállítás
A. HTTP/HTTPS teljesítménybeállító programok
B. Hardveres SSL titkosítási megoldások
C. Megbízott tanúsítvány hatóságok (Trusted Certificate Authorities)
A nyilvános kulcsú titkosítással kapcsolatos szavak gyűjteménye

1. Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy felépítsünk egy Apache + MySQL + PHP + WebDAV -alapú webes alkalmazásszervert, amely LDAP szerverek használatával végzi az azonosítást (authentication). A dokumentum felfedi a titkosított LDAP tranzakciókezelés egyes részleteit is.

MegjegyzésMegjegyzés:
 

Ha bármilyen problémával találkozol az Apache vagy valamely modul telepítésénél, lépj kapcsolatba velem a e-mail címen.


1.2. Közreműködők

Ha szeretnél közreműködni a HOGYAN karbantartásában, letöltheted az XML kódot a http://www.xml-dev.com:8080/cocoon/mount/docbook/Apache-WebDAV-LDAP-HOWTO.xml webhelyről, és elküldheted a frissített kódot a saqib@seagate.com e-mail címre A SZERZŐK LISTÁJÁBAN ÉS A VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNETÉBEN A TE NEVEDDEL :). Ez megkönnyíti számomra a kapcsolatfelvételt mindazokkal akik frissítették/javították a dokumentumot. Köszönöm.


1.9. Magyar fordítás

A magyar fordítást Kilián Magdolna készítette (2003.03.28). A lektorálást Szijjártó László végezte el (2003.07.09). Utoljára Daczi (dacas) László frissítette (2003.12.10). A dokumentum legfrissebb változata megtalálható a Magyar Linux Dokumentációs Projekt honlapján.


2. Követelmények

Le kell töltened és fordítanod (compile) néhány csomagot. Ez a HOGYAN elmagyarázza a fordítási folyamatot, de tudnod kell forráskódból telepíteni.


2.3. OpenSSL

Töltsd le az OpenSSL csomagot a http://www.openssl.org/source/ webhelyről. A legutolsó verziót töltsd le. Az OpenSSL telepítést az SSL könyvtárak mod_ssl fordítására használjuk Apache-csal, valamint SSL bizonyítványok karbantartására a webszerveren. Töltsd le az OpenSSL forráskódot gzippelt fájlként a /tmp/downloads könyvtárba.


2.4. iPlanet LDAP programkönyvtár

Töltsd le az iPlanet LDAP SDK csomagot a http://wwws.sun.com/software/download/products/3ec28dbd.html honlapról. Az iPlanet LDAP SDK csomagot fogjuk használni, mert ez tartalmazza az ldaps-hoz szükséges programkönyvtárakat (LDAP az SSL felett).


3. Telepítés

Először ellenőrizd le néhány telepítési feltétel meglétét, majd kezdd meg a telepítést.


3.1. Telepítési feltételek

Az alkalmazásszerver tervünk szerinti telepítéséhez szükségesek az SSL és LDAP programkönyvtárak. Az SSL motorra is szüksége van az Apach 2.x-nek, az SSL tanúsítványok kezeléséhez/használatához.


3.2. MySQL

A MySQL telepítése elég egyszerű. A letöltött futtatható állományokat a megfelelő könyvtárba kell tenni.

Kezdetként hozz létre egy user:group csoportot a MySQL démon számára, majd másold be a fájlokat a megfelelő könyvtárakba.

 # groupadd MySQL
# useradd -g MySQL MySQL
# cd /usr/local
# gunzip < /path/to/MySQL-VERSION-OS.tar.gz | tar xvf - 
# ln -s full-path-to-MySQL-VERSION-OS MySQL

Ezután futtasd az install_db szkriptet, és állítsd be a fájlok jogosultságait.

 # cd MySQL
# scripts/MySQL_install_db
# chown -R MySQL .

3.2.1. A MySQL indítása

Most indítsd el a MySQL kiszolgálót a telepítés ellenőrzéséhez.

 # bin/MySQLd_safe --user=MySQL &

Ellenőrizd a MySQL démon futását, a ps -ef parancs használatával. A következő kimenetnek kell megjelennie:

# ps -ef | grep MySQL
root   3237   1 0 May29 ?    00:00:00 /bin/sh bin/safe_MySQLd
MySQL   3256 3237 0 May29 ?    00:06:58 /usr/local/MySQL/bin/MySQLd --defaults-extra-file=/usr/local/MySQL/data/my.cnf --basedir=/usr/local/MySQL --datadir=/usr/local/MySQL/data --user=MySQL --pid-file=/usr/local/MySQL/data/downloa

3.3. Apache 2.0

Kezdetnek állíts be néhány FLAGS-et a fordító számára.

# export LDFLAGS="-L/usr/local/iplanet-ldap-sdk.5/lib/ -R/usr/local/iplanet-ldap-sdk.5/lib/:/usr/local/lib"
# export CPPFLAGS="-I/usr/local/iplanet-ldap-sdk.5/include"

Ezután csomagold ki az Apache 2.0 forrásfájljait, és futtasd a configure szkriptet.

# cd /tmp/download
# gzip -d httpd-2.0.46.tar.gz 
# tar -xvf httpd-2.0.46.tar
# cd httpd-2.0.46
#./configure --enable-so --with-ssl --enable-ssl --enable-rewrite --enable-dav

Ezután add ki a make parancsot

# make
# make install

3.3.1. Az Apache indítása

# /usr/local/apache2/bin/apachectl start

3.3.2. Az Apache leállítása

# /usr/local/apache2/bin/apachectl stop

3.4. mod_auth_ldap

Csomagold ki a modauthldap_apache2.tar.gz fájlt.

cd /tmp/download
# gzip -d modauthldap_apache2.tar.gz
# tar -xvf modauthldap_apache2.tar
# cd modauthldap_apache2

Most állítsd be és telepítsd a mod_auth_ldap csomagot.

# ./configure --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-ldap-dir=/usr/local/iplanet-ldap-sdk.5/
# make
# make install

3.6. PHP

Csomagold ki a PHP forrásfájlokat.

gzip -d php-xxx.tar.gz
tar -xvf php-xxx.tar

Állítsd be, majd futtasd a make parancsot.

cd php-xxx
./configure --with-MySQL --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs

Fordítsd le a forráskódot.

# make 
# make install

Másold a php.ini fájlt a megfelelő könyvtárba.

cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

4. A WebDAV szolgáltatások telepítése és beállítása

Ez egy könnyű rész. Ebben a fejezetben engedélyezni fogjuk a WebDAV szolgáltatást az Apache egy főkönyvtárában.


4.3. A DAV engedélyezése

A DAV engedélyezése pofonegyszerű. Az Apache főkönyvtára alatti könyvtár DAV engedélyezéséhez, add hozzá annak a bizonyos könyvtárnak a tárolójához a következő direktívát:


 DAV On

Ez engedélyezi a DAV-ot arra a könyvtárra és alkönyvtáraira.

A következő példa beállítás engedélyezi a DAV és LDAP azonosítást/hitelesítést az /usr/local/apache/htdocs/DAVtest könyvtárra. Rakd be az /usr/local/apache/conf/httpd.conf fájlba.


 DavLockDB /tmp/DavLock
<Directory "/usr/local/apache2/htdocs/DAVtest">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
order allow,deny
allow from all
AuthName "SMA Development server"
AuthType Basic
LDAP_Debug On
#LDAP_Protocol_Version 3
#LDAP_Deref NEVER
#LDAP_StartTLS On
LDAP_Server you.ldap.server.com 
#LDAP_Port 389
# Ha az SSL aktív, meg kell adnod az LDAP SSL portot, ez általában 636
LDAP_Port 636
LDAP_CertDbDir /usr/local/apache2/sslcert
Base_DN "o=SDS"
UID_Attr uid
DAV On
#require valid-user
require valid-user
#require roomnumber "123 Center Building"
#require filter "(&(telephonenumber=1234)(roomnumber=123))"
#require group cn=rcs,ou=Groups
</Directory>

4.5. Az Apache újraindítása

Végül le kell futtatnod az Apache-hoz mellékelt konfigurációs tesztrutint, a httpd.conf fájl szintaxisának ellenőrzéséhez:

# /usr/local/apache/bin/apachectl configtest

Ha hibaüzenetet kapsz, akkor ellenőrizd le, hogy minden utasítást helyesen követtél-e. Ha nem tudod kitalálni a hiba okát, írj nekem (a hibaüzenetet is írd meg) a saqib@seagate.com e-mail címre.

Ha a konfiguráció tesztje sikeres, indítsd el az Apache webszervert:

# /usr/local/apache/bin/apachectl restart

Most van egy WebDAV engedélyezett Apache szervered LDAP hitelesítéssel és SSL titkosítással.


4.6. A WebDAV protokoll tesztelése

Nagyon fontos, hogy a most telepített WebDAV teljesen összhangban legyen a WebDAV-2 protokollal. Ha nem teljesen kompatibilis, akkor a WebDAV alkalmazások kliens oldala nem fog rendesen működni.

A kompatibilitás teszteléséhez a Litmus nevű eszközt használjuk. A Litmus a WebDAV protokoll tesztelője, amely azt vizsgálja, hogy összhangban van-e egy szerver az RFC2518-ben leírt WebDAV protokollal.

Töltsd le a Litmus forráskódját a http://www.webdav.org/neon/litmus/ webhelyről, majd másold be a /tmp/downloads könyvtárba.

Használd a gzip és tar programokat a kicsomagoláshoz:


# cd /tmp/downloads
# gzip -d litmus-0.6.x.tar.gz
# tar -xvf litmus-0.6.x.tar
# cd litmus-0.6.x

A Litmus fordítása és telepítése egyszerű:


# ./configure
# make
# make install

A make install parancs a bináris fájlokat az /usr/local/bin, a súgó fájljait pedig az /usr/local/man könyvtárba teszi.

A most telepített WebDAV szerver teszteléséhez használd a


# /usr/local/bin/litmus http://you.dav.server/DAVtest userid passwd

parancsot.


5. A WebDAV szerver üzemeltetése

Ebben a részben megvitatjuk a különböző kezelési feladatokat - például LDAP belépés ellenőrzése, és hogyan dolgozunk Apache-on DAV módszerrel.

A legtöbb konfigurációs változást a DAV-hoz a httpd.conf fájl használatával tesszük. Ez a fájl az /usr/local/apache/conf/httpd.conf könyvtárban található.

A httpd.conf egy szöveges konfigurációs fájl, amelyet az Apache használ. Szerkesztéséhez bármely szövegszerkesztőt használhatsz, én leginkább a vi-t szoktam. Készíts egy másolatot erről a fájlról, mielőtt megváltoztatod.

Miután a httpd.conf fájlban elvégezted a változtatásokat, az Apache szervert újra kell indítanod az /usr/local/apache/bin/apachectl restart paranccsal. Mielőtt újraindítanád, teszteld a httpd.conf érvényességét az /usr/local/apache/bin/apachectl configtest paranccsal.


5.1. A DAV megosztott hozzáférésének korlátozása

Az előző részben, amikor létrehoztuk a DAVtest megosztást, az LDAP-ot hitelesítési célból használtuk. Azonban bárki, aki hitelesíti magát, az LDAP- ot használva a felhasználói azonosítójával/jelszavával, hozzáférhet ahhoz a mappához.

A require direktíva használatával a httpd.conf fájlban limitálhatod adott egyének vagy csoportok hozzáférését.

Ha megnézed a DAVtest konfigurációt az előző részből :

 <Directory /usr/local/apache/htdocs/DAVtest>
 Dav On
 #Options Indexes FollowSymLinks

 AllowOverride None
 order allow,deny
 allow from all
 AuthName "LDAP_userid_password_required"
 AuthType Basic
 <Limit GET PUT POST DELETE PROPFIND PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK>
 Require valid-user
 </Limit>
 LDAP_Server ldap.server.com
 LDAP_Port 389
 Base_DN "o=ROOT"

 UID_Attr uid
 </Directory>
Láthatod, hogy a require direktíva értéke valid-user. Ami azt jelenti, hogy bármely hitelesített felhasználónak hozzáférése van ahhoz a mappához.


6. Az SSL megvalósítása és használata a HTTP forgalom biztonságossá tételére

Manapság a fájlszerveren tárolt adatok biztonsága nagyon fontos. A kompromittált adatok több ezer dollárba is kerülhetnek egy társaságnak. Az utolsó részben LDAP hitelesítési modult fordítottunk az Apache-ba, hogy biztosítsuk a hitelesítési mechanizmust. Bár a HTTP forgalom nem igazán biztonságos, és minden adat tiszta szövegként jelenik meg - ez azt jelenti, hogy az LDAP hitelesítés (userid/passwd) ugyancsak tiszta szövegként megy át. Ez problémát okozhat. Bárki kutathat ezen userid/passwd párosok után és hozzáférhet a DAV állományhoz. Ennek megelőzéséhez titkosítanunk kell a HTTP forgalmat, valójában a HTTP+SSL vagy HTTPS segítségével. Bármi, ami átmegy a HTTPS-en, titkosított lesz, így az LDAP userid/passwd-ben nem kutakodhatnak. A HTTPS a 443-as porton fut. Az előző rész fordítási folyamatának eredményeként az Apache mindkét porton, a 80-ason (normál HTTP) és 443-ason (HTTPS) is fut. Ha csak a DAV-hoz használod majd a szervert, akkor nagyon ajánlott bezárni a 80-as portot. A HOGYAN ezen részében néhány információt nyújtok az SSL-ről és annak üzemeltetéséről egy Apache HTTP szerveren.


6.1. Az SSL bemutatása

Az SSL (Secure Socket Layer; Biztonsági Alréteg) egy protokoll réteg, amely a hálózati (Network layer) és az alkalmazási rétegek (Application layer) között van. Mint neve is sugallja, az SSL mindenféle forgalom titkosítására használható - LDAP, POP, IMAP és legfőképp HTTP.

Íme egy végletekig leegyszerűsített ábra az SSL-el kapcsolatban álló rétegekről.

	+-------------------------------------------+
	|  LDAP  |  HTTP  |  POP  |  IMAP |
	+-------------------------------------------+
	|          SSL           |
	+-------------------------------------------+
	|   Hálózati réteg (Network Layer)    |
	+-------------------------------------------+
	


6.1.1. Az SSL-ben használt titkosító algoritmusok

Háromféle titkosítási technológiát használnak az SSL-ben: "nyilvános-titkos kulcs" (Public-Private Key), "szimmetrikus kulcs" (Symmetric Key), és "digitális aláírás" (Digital Signature).

"Nyilvános-titkos kulcs" titkosítás - SSL kapcsolat indítása: Ebben az algoritmusban a titkosítás és a visszafejtés nyilvános-titkos kulcspárral történik. A webszerveré a titkos kulcs, a nyilvános kulcsot pedig a tanúsítványban küldi el a kliensnek.

 1. A kliens kéri a HTTPS-t használó Web szervertől a tartalmat.

 2. A web szerver válaszol egy Digitális Tanúsítvánnyal (Digital Certificate), amiben benne van a szerver nyilvános kulcsa.

 3. A kliens ellenőrzi, hogy lejárt-e a tanúsítvány.

 4. Ezután a kliens ellenőrzi, hogy a tanúsítvány hatóság (Certificate Authority; továbbiakban CA), amely aláírta a tanúsítványt, megbízott hatóság-e a böngésző listáján. Ez a magyarázata annak, miért van szükségünk egy megbízott CA-tól kapott tanúsítványra.

 5. A kliens ellenőrzi, hogy a webszerver teljes domain neve (Fully Qualified Domain Name) megegyezik-e a tanúsítványon lévő közönséges névvel (Common Name).

 6. Ha minden megfelelő, létrejön az SSL kapcsolat.

MegjegyzésMegjegyzés:
 

Bármi, amit titkos kulccsal titkosítottak, kizárólag a nyilvános kulccsal fejthető vissza. Ennek megfelelően, bármilyen nyilvános kulccsal titkosított dolog, kizárólag a titkos kulccsal fejthető vissza. Elterjedt az a tévhit, miszerint kizárólag nyilvános kulccsal lehet titkosítani és titkos kulccsal visszafejteni. Ez nem így van. Bármelyik kulcs használható titkosításra és visszafejtésre egyaránt (ha annak párját használják visszafejtésre és titkosításra - dacas). Végül is, ha az egyik kulcsot használták titkosításra, a másikat kell használni a visszafejtésre stb. Egy üzenet nem titkosítható és visszafejthető kizárólag a nyilvános kulcs használatával.

A titkos kulccsal történő titkosítás és a nyilvános kulccsal történő visszafejtés biztosíték a címzetteknek arról, hogy a küldeményt a küldő (a titkos kulcs tulajdonosa) adta fel (mivel a titkos kulcs használatához szükséges jelmondatot csak Ő ismeri - dacas). A nyilvános kulccsal történő titkosítás és titkos kulccsal visszafejtés biztosítja azt, hogy a küldeményt csak a meghatározott címzett (a titkos kulcs tulajdonosa) képes visszafejteni.

Szimmetrikus titkosítás - az adatok tulajdonképpeni átvitele: Miután az SSL kapcsolat létrejött, szimmetrikus titkosítást használ az adatok titkosítására, kevesebb CPU ciklust felhasználva (tehát kevésbé erőforrásigényes - a lektor). Szimmetrikus titkosításkor az adat ugyanazzal a kulccsal titkosítható és visszafejthető. A szimmetrikus titkosítás kulcsa a kapcsolat indításakor kerül átadásra, a nyilvános-titkos kulcspárral történő titkosítás alatt.

Üzenet ellenőrzés A szerver kivonatot készít az üzenetről valamilyen algoritmus szerint, mint például HMAC, SHA, MD5, majd ezek alapján ellenőrzi az adatok sértetlenségét.


6.1.2. A hitelesség és sértetlenség ellenőrzése

Titkosítási folyamat


       Feladó         Címzett
     titkos kulcsa     nyilvános kulcsa
     ,-.           ,-.
     (  )..........     (  )..........
     `-' ''''|'|'||     `-' ''''''''||
         | |          |
         | |          |
  .-----------. | |  .-----------.  |   .-----------.
  |      | V |  |Titkosított|  V   |Titkosított|
  |Sima szöveg|-------->| szöveg  |-------->| szöveg  |
  |      |1. lépés |  1   |2. lépés |  2   |\
  `-----------'  |  `-----------'     `----------' \  __
     |     |                     \  [_'
     |     |                 5. lépés\  |
     |3. lépés |                    __  --|--
     |     |                 _.--'    |
     V     |              _..-''      / \
  .----------.  |           _..-''        Címzett
  | SHA 1  |  V  .---------._..-''
  | Üzenet  |-------->|Digitális|
  | kivonat | 4. lépés| aláírás |       _
  `----------'     `---------'     _ (_)
    _____ ____  ____ ____ _  _ ____ _| |_ _ ___ ____
    | ___ | _ \ / ___)/ ___) | | | _ (_  _) |/ _ \| _ \
    | ____| | | ( (___| |  | |_| | |_| || |_| | |_| | | | |
    |_____)_| |_|\____)_|  \__ | __/ \__)_|\___/|_| |_|
                (____/|_|
	

Visszafejtési folyamat


      Címzett          Feladó
    titkos kulcsa      nyilvános kulcsa
     ,-.           ,-.
    (  )..........     (  )..........
     `-' ''''''''||     `-' '''''''|||
        |           |  |
        |           |  |
 .-----------. |   .-----------.  |  | .-----------.    .----#1----.
 |Titkosított| V   |Titkosított|  V  | |      |    | SHA 1  |
 | szöveg  |------->| szöveg  |--------->|Sima szöveg|------->| Üzenet  |
 |  2   |1. lépés|   1   |2. lépés| |      |3. lépés| kivonat |
 `-----------'    `-----------'    | `-----------'    `----------'
                      |            ||
                      |            ||5. lépés
                      |            ||
                      |            ||
                .---------. |          .----------.
                |Digitális| V          | SHA 1  |
                | aláírás |---------------------->| Üzenet  |
         _       `---------' 4. lépés _     | kivonat |
        | |                _ (_)     `----#2----'
       __| |_____ ____ ____ _  _ ____ _| |_ _ ___ ____
       / _ | ___ |/ ___)/ ___) | | | _ (_  _) |/ _ \| _ \
      ( (_| | ____( (___| |  | |_| | |_| || |_| | |_| | | | |
       \____|_____)\____)_|  \__ | __/ \__)_|\___/|_| |_|
                  (____/|_|
 


6.4. Hogyan generálhatsz a CSR-t?

A CSR (TAK) vagy Certificate Signing Request-et (tanúsítvány aláírási kérelem) el kell küldeni egy megbízott CA-nak aláírásra. Ez a rész foglalkozik azzal, hogyan generálhatsz CSR-t és küldheted el egy általad kiválasztott CA-nak. Az # openssl req parancs használható erre, az alábbiak szerint:


# cd /usr/local/apache/conf/
# /usr/local/ssl/bin/openssl req -new -nodes -keyout private.key -out public.csr
Generating a 1024 bit RSA private key
............++++++
....++++++
writing new private key to 'private.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:US
State or Province Name (full name) [Some-State]:California
Locality Name (eg, city) []:San Jose
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Seagate
Organizational Unit Name (eg, section) []:Global Client Server
Common Name (eg, YOUR name) []:xml.seagate.com
Email Address []:saqib@seagate.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:badpassword
An optional company name []:

Megjegyzés"PRNG not seeded" üzenet
 

Ha nincs /dev/random könyvtár a rendszerünkön, "PRNG not seeded" hibaüzenetet kapsz. Ebben az esetben add ki a következő parancsot:

# /usr/local/ssl/bin/openssl req -rand some_file.ext -new -nodes -keyout private.key -out public.csr 

A "some_file.ext" részt cseréljük ki egy rendszerünkön létező fájl nevére. Bármilyen fájlt megadhatunk. Az Openssl ezt fogja véletlen szám generáláshoz használni.

A Solaris 9 rendszer részeként adnak /dev/random fájlt. Amennyiben Solaris rendszert használsz, elképzelhető, hogy telepítened kell a 112438 foltot a /dev/random fájl használatához.

Ezen a ponton pár kérdést tesz fel a szerver helyéről, hogy generálhassa a Certificate Signing Request-et.

Megjegyzés: A közönséges neved (Common Name) a teljes DNS neve (Fully Qualified DNS) a webszerverednek, például dav.server.com. Ha mást írsz oda, akkor NEM fog működni. Jegyezd meg a használt jelszót, a jövőbeli használat érdekében.

Mihelyst befejeződött a folyamat, lesz egy private.key és egy public.csr fájlod. Szükséged lesz a public.csr fájlt bemutatnunk a CA-nak. Ekkor a public.key fájl még nem titkosított. A titkosításhoz használd az

 # mv private.key private.key.unecrpyted
# /usr/local/ssl/bin/openssl rsa -in private.key.unecrpyted -des3 -out private.key

parancsokat.


6.5. A szerver titkos kulcsának és tanúsítványának telepítése

Miután a CA feldolgozta a kérésed, visszaküldenek egy kódolt tanúsítványt. A Digitális Tanúsítvány formátumát az X.509 v3 szabvány határozza meg. A következőkben látható egy tipikus, X509 v3 szabvány szerinti Digitális Tanúsítvány felépítése:


6.5.2. Egy Digitális Tanúsítvány tartalmának megtekintése

Egy Digitális Tanúsítvány tartalma megtekinthető a # openssl x509 parancs használatával, az alábbiak szerint:

# openssl x509 -text -in server.crt
 Certificate:
   Data:
     Version: 3 (0x2)
     Serial Number: 312312312 (0x0)
     Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
 	Issuer: C=US, O=GTE Corporation, CN=GTE CyberTrust Root
     Validity
       Not Before: Feb 8 03:25:50 2000 GMT
       Not After : Feb 8 03:25:50 2001 GMT
 	  Subject: C=US, ST=New York, L=Pelham, O=xml-dev, OU=web, CN=www.xml-dev.com/Email=saqib@xml-dev.com
     Subject Public Key Info:
       Public Key Algorithm: rsaEncryption
       RSA Public Key: (1024 bit)
         Modulus (1024 bit):
 		............
 		............
         Exponent: 65537 (0x10001)
   Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
   	............
 	............

 	

6.5.3. A httpd.conf fájl módosítása a tanúsítványok telepítéséhez

Ezt kell elhelyezned a szerveren, és beállítanod az Apache-ban ennek helyét.

Például a titkos kulcsot az /usr/local/apache2/conf/ssl.key/ könyvtárba, a tanúsítványt pedig az /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/ könyvtárba.

Másold le a tanúsítványt egy server.crt nevű fájlba, az /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/ könyvtárba.

Az előző lépésben generált private.key fájlt helyezd az /usr/local/apache2/conf/ssl.key/ könyvtárba

Ezután módosítsd az /usr/local/apache2/conf/ssl.conf fájlt, hogy a megfelelő titkos kulcsra és tanúsítványra mutasson:


#  Server Certificate:
#  Point SSLCertificateFile at a PEM encoded certificate. If
#  the certificate is encrypted, then you will be prompted for a
#  pass phrase. Note that a kill -HUP will prompt again. Keep
#  in mind that if you have both an RSA and a DSA certificate you
#  can configure both in parallel (to also allow the use of DSA
#  ciphers, etc.)
SSLCertificateFile /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/server.crt
#SSLCertificateFile /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/server-dsa.crt

#  Server Private Key:
#  If the key is not combined with the certificate, use this
#  directive to point at the key file. Keep in mind that if
#  you've both a RSA and a DSA private key you can configure
#  both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers, etc.)
SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache2/conf/ssl.key/private.key
#SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache2/conf/ssl.key/server-dsa.key

6.6. A jelmondat (passphrase) eltávolítása az RSA titkos kulcsból

A webszerveren tárolt RSA titkos kulcs általában titkosított, ezért szükséged van egy jelmondatra a használatához. Ezért kér jelmondatot, mikor az Apache-ot modssl-el indítod:


# apachectl startssl
Apache/1.3.23 mod_ssl/2.8.6 (Pass Phrase Dialog)
Some of your private key files are encrypted for security reasons.
In order to read them you have to provide us with the pass phrases.
Server your.server.dom:443 (RSA)
Enter pass phrase:

Az RSA titkos kulcs titkosítása nagyon fontos. Ha valaki megkaparintja a "titkosítatlan RSA titkos kulcsot", akkor könnyen eltulajdoníthatja a webszervert. Ha a kulcs titkosított, az illető nem tud semmit tenni a jelmondat nélkül, hacsak "nyers erővel" (brute force) fel nem töri. Használj erős (értsd: hosszú és értelmetlen) jelmondatot erre a célra.

A kulcs titkosítása néha kellemetlenség forrása is lehet, mivel a webszerver minden indításakor kéri a jelmondatot. Különösen ha rc szkripteket használunk, a webszerver rendszerindításkor történő betöltéséhez. A jelmondat bekérése problémát okozhat, mivel megállítja a folyamatot, bemenetre vár.

Könnyen megszabadulhatsz a jelmondattól, ha visszafejted (decrypt) a kulcsot. Bizonyosodj meg arról, hogy senki se szerezheti meg a kulcsot. Vedd figyelembe a biztonsági és védelmi ajánlásokat, mielőtt visszafejted a kulcsot a webszerveren.

A kulcs visszafejtésének módja:

Először készíts másolatot a titkosított kulcsról

# cp server.key server.key.cryp

aztán írd újra a kulcsot titkosítással. Kérni fogja tőled az eredeti titkosított kulcs jelmondatát:

# /usr/local/ssl/bin/openssl rsa -in server.key.cryp -out server.key
read RSA key
Enter PEM pass phrase:
writing RSA key

Íme egy módja annak, miként biztosíthatod a visszafejtett titkos kulcsot. Így csak a root felhasználó olvashatja:

# chmod 400 server.key


6.7. SSL teljesítménybeállítás

6.7.1. Munkafolyamatok közötti SSL részfolyamat-gyorstár (Inter Process SSL Session Cache)

Az Apache többfolyamatos modellt használ, amelyben NEM ugyanaz a munkafolyamat foglalkozik az összes kéréssel. Ennek eredményeként az SSL részfolyamat adatai (Session Information) elvesznek, mikor a kliens többszörös kéréssel fordul a szerverhez. A többszörös kapcsolódás nagy többletterhelést jelent a webszervernek és a kliensnek. Ennek elkerülésére az SSL részfolyamatok adatai egy munkafolyamatok közötti részfolyamat-tárban tárolódnak, ez lehetővé teszi a munkafolyamatok számára a kapcsolódási adatokhoz való hozzáférést. Az SSLSessionCache kapcsoló az /usr/local/apache2/conf/ssl.conf fájlban van, itt határozhatod meg az SSL részfolyamat-gyorstár helyét:


SSLSessionCache    shmht:logs/ssl_scache(512000)
#SSLSessionCache    shmcb:logs/ssl_scache(512000)
#SSLSessionCache     dbm:logs/ssl_scache
SSLSessionCacheTimeout 300

A dbm használata: a logs/ssl_scache DBF hash-fájlt készít gyorstárként a helyi lemezeden.

A shmht használata: a logs/ssl_scache(512000) a gyorstárat a megosztott memóriában hozza létre.

Megjegyzésshmht vs shmcb
 

shmht: egy hash táblát használ az SSL kapcsolódási adatok gyorstárazására a megosztott memóriában.

shmht: egy ciklikus buffert használ az SSL kapcsolódási adatok gyorstárazására a megosztott memóriában.

MegjegyzésMegjegyzés:
 

Nem minden platform/operációs rendszer támogatja hash tábla létrehozását a megosztott memóriában. Ekkor a "dbm:logs/ssl_scache"-t kell használnod helyette.


6.7.2. Az SSLSession gyorstár ellenőrzése

Az SSLSessionCache megfelelő működésének ellenőrzésére az openssl segédprogramot használhatod a -reconnect kapcsolóval, mint azt a következőkben láthatod:


# openssl s_client -connect your.server.dom:443 -state -reconnect

CONNECTED(00000003)
.......
.......
Reused, TLSv1/SSLv3, Cipher is EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
SSL-Session:
.....
Reused, TLSv1/SSLv3, Cipher is EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
SSL-Session:
.....
Reused, TLSv1/SSLv3, Cipher is EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
SSL-Session:
.....
Reused, TLSv1/SSLv3, Cipher is EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
SSL-Session:
.....
Reused, TLSv1/SSLv3, Cipher is EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
SSL-Session:
.....

A -reconnect kapcsoló kényszeríti az "s_client"-et arra, hogy ötször ugyanazzal a SSL munkafolyamat-azonosítóval (SSL session ID) kapcsolódjon a szerverhez. Ötször ugyanannak az SSL munkafolyamat-azonosítónak az újrahasználatát kell látnod, mint a fenti példában.


A. HTTP/HTTPS teljesítménybeállító programok

Íme egy lista, a Web szerverekhez használható, nyílt forrású teljesítménybeállító programokról:

 1. SSLswamp - egy SSL-t használó szerverhez csatlakozni képes terhelhetőségi teszt/teljesítménymérő program

 2. HTTPERF - Egy eszköz a Web szerver teljesítményének beméréséhez

 3. ab - Apache HTTP szerver teljesítménybeállító program


B. Hardveres SSL titkosítási megoldások

A következő hardveres SSL titkosítási megoldások érhetők el:

 1. CHIL (Cryptographic Hardware Interface Library; titkosító hardverek csatolófelületeinek programkönyvtára) az nCipher-től

 2. ab - Apache HTTP szerver teljesítménybeállító program


C. Megbízott tanúsítvány hatóságok (Trusted Certificate Authorities)

Íme a tanúsítvány hatóságok (Certificate Authorities) listája, amelyeket a különböző böngészők megbízhatónak minősítenek:

 1. Baltimore

 2. Entrust

 3. GeoTrust

 4. Thawte

 5. TrustCenter

A nyilvános kulcsú titkosítással kapcsolatos szavak gyűjteménye