Web Server Setup Tips

Will Harris, wil@redhat.com
Vertaler: Reggy Ekkebus reggy@zeelandnet.nl

V1.1, 21 april 1999

1. Inleiding

`Red Hat Tips'' is documentatie die is bedoeld om RedHat gebruikers te helpen met bepaalde taken. Enkele van deze documenten zijn voor beginnende gebruikers, andere zijn voor gevorderde gebruikers. Hopelijk zal ieder document ook van hulp zijn voor zowel nieuwe als gevorderde gebruikers. Als je een bijdrage wilt leveren, zend die dan naar tech-sup@redhat.com. Als je veranderingen hebt voor een individueel Tips document, zend die dan naar de auteur van dat document.

2. Introductie

Mark Cornick heeft de basis van dit document gemaakt (bedankt Mark!) Deze Red Hat tip file helpt je met een basisopzet van een Apache webserver. Je moet wel root zijn om dit proces te volgen.

3. Het begin

Eerst dient de Apache RPM geïnstalleerd te worden. Deze RPM installeert de binary van de Apache web server en maakt de nodige directory's, de installatie zorgt er gelijk voor dat Apache opstart na het booten.

4. Instellen van de Server

Na de installatie van de Apache RPM, worden er verschillende directory's aangemaakt op je systeem:

     /etc/httpd/conf      - configuratie files
     /var/log/httpd       - log files
     /home/httpd/html      - Waar je de html files zet 
     /home/httpd/cgi-bin    - Waar je de CGI files zet
     /home/httpd/icons     - Hier staan iconen die zijn gebruikt voor de index, etc.

Er wordt een voorbeeld pagina in /home/httpd/html geïnstalleerd, en een paar CGI programma's zijn geïnstalleerd in /home/httpd/cgi-bin.

Voor dat je de server opstart, kijk dan eerst even in de configuratie files in /etc/httpd/conf. Deze zitten erbij

5. Een Website opzetten.

Nu ben je er aan toe om pagina's op je server te zetten. Gewoon HTML files, plaatjes enz. die je op je server wilt hebben in de /home/httpd/html directory zetten. Je kunt ook subdirs maken. Wees er wel zeker van dat files voor het publiek te lezen zijn.

    chmod a+r (name-of-file)

De file met de naam index.html wordt default geladen als er geen andere wordt gevraagd.

    http://yourhost.com/index.html

is hetzelfde als:

    http://yourhost.com/

Dus je moet de startpagina altijd index.html noemen.

Nu ben je klaar om de server te starten met het volgende commando als root:

    httpd

(De volgende keer als linux opstart zal de http server automatich opstarten.)

Probeer met een browser je webserver te benaderen. Vanuit X:

    lynx http://localhost/

Als je je homepage ziet dan is het goed! Zoniet, dan krijg je enkele foutmeldingen. Deze zijn dan normaal:

6. Verdere documentatie

Nu heb je een basis web server draaien. Er zijn verschillende boeken die je kunnen helpen een uitgebreidere web server te maken met CGI, enz.. Zoals``Managing Internet Information Services'' door Liu, Peek, Jones, Buus, en Nye (O'Reilly, 1994) heeft verschillende hoofdstukken over webserver en FTP, Gopher en andere services.

7. Copyright Gegevens

Copyright (C) 1996 door Red Hat Software. Herdistributie van dit document mag alleen als de inhoud hetzelfde blijft. Met andere woorden je mag dit document printen en herdistribueren.