RPM+Slackware Mini-Howto

Dave Whitinger, dave@whitinger.net
Vertaald door: Ellen Bokhorst, bokkie@nl.linux.org

v1.3, 13 april 1998


Dit document beschrijft hoe je RPM goed werkend en geïnstalleerd krijgt onder Slackware. De informatie die hierin staat, is echter waarschijnlijk toepasbaar op elke andere Linux distributie.

1. Introductie

RPM is de "Red Hat Package Manager" en is het hart van de Red Hat Linux distributie. De basisfunctionaliteit is het installeren en de-installeren van packages.

Dit document is ingesteld op het installeren van RPM op een slackware systeem met gebruik van een Intel processor, maar de informatie hierin zou toepasbaar kunnen zijn voor iedere distributie.

De laatste versie van deze HOWTO is altijd beschikbaar bij http://www.threepoint.com/HOWTO/RPM+Slackware.html

Voor verdere leesstof, raadpleeg de RPM-HOWTO (beschikbaar bij je naburige LDP mirror). Overweeg ook het kopen van een kopie van het uitstekende boek, Maximum RPM, door Ed Bailey van Red Hat Software, Inc.

2. Verkrijgen van de software

De nieuwste release van RPM is altijd beschikbaar vanaf:

ftp.rpm.org/pub/rpm/dist/laatste

Tijdens dit schrijven was de laatste versie

rpm-2.4.12-1.i386.tar.gz

Merk het .i386 onderdeel op. Dit betekent dat het een binair package is voor de Intel architectuur, klaar om te untarren en uit te voeren. Zorg ervoor dat het bestand dat je download de i386 in de bestandsnaam heeft, anders zullen de volgende instructies niet werken.

3. Installeren van de software

De makkelijkste manier om RPM te installeren is door de interne package manager van Slackware te gebruiken.

Je moet root zijn om RPM te installeren.

        installpkg /home/dave/rpm-2.4.12-1.i386.tar.gz

Natuurlijk vervang je de /home/dave door het juiste pad voor de bestandsnaam.

(OPMERKING!) Als dat niet lukt, untar het bestand dan eenvoudigweg met deze commando's:

        cd / ; tar zxvpf /home/dave/rpm-2.4.12-1.i386.tar.gz

Vervolgens moet je een directory met de naam "rpm" onder de /var/lib tree aanmaken.

mkdir /var/lib/rpm

Typ nu 'rpm --initdb' om de rpm database te initialiseren.

Als alles tot nu toe goed is gegaan, zul je een rpm-capabel systeem hebben! Test het uit door een rpm bestand in de wacht te slepen en het te installeren met 'rpm -Uvh filename.rpm'

4. Bugs (Belangrijk!)

Let erop dat bij verscheidene versies van RPM het tar-bestand is aangemaakt door gebruik te maken van onjuiste permissies. Controleer de permissies van diverse directory's (/bin, /usr, enz), Zodra je RPM hebt geïnstalleerd. Als de permissies 700 zijn (drwx------), dan ben je geïnfecteerd door de bug.

Om deze problemen te herstellen, voer je dit shell-script uit:


#!/bin/sh
 
chmod 755 /bin
chmod 755 /usr
chmod 755 /usr/bin
chmod 755 /usr/doc
chmod 755 /usr/lib
chmod 755 /usr/man
chmod 755 /usr/man/man8
chmod 755 /usr/share
chmod 755 /usr/share/locale
chmod 755 /usr/share/locale/de
chmod 755 /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES
chmod 755 /usr/share/locale/pt-br
chmod 755 /usr/share/locale/pt-br/LC_MESSAGES
chmod 755 /usr/share/locale/sv
chmod 755 /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES
chmod 755 /usr/src

Voel je vrij me te e-mailen als je hierover vragen hebt.

5. Erkenningen

Ik erken Red Hat Software, Inc. en Patrick Volkerding voor hun prima Linux distributies.

Met dank aan Milan Kopacka (mkop5230@ss1000.ms.mff.cuni.cz) voor het onder mijn aandacht brengen van een betere manier om RPM te installeren (installpkg).

6. Copyright

Deze HOWTO is copyright 1998 door Dave Whitinger, en is vrije documentatie. Je kunt het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van de Licentie of enige latere versie.