Remote Printing Tip

Adrian Likins, alikins@redhat.com
Vertaler: Reggy Ekkebus reggy@zeelandnet.nl

V1.0, april 1999


Dit is een voorbeeld hoe een printer in te stellen die lokaal aan de printerserver zit via de parallelle poort.

1. Introductie

``Red Hat Tips'' is documentatie, bedoeld om RedHat gebruikers te helpen met bepaalde taken. Enkele van deze documenten zijn voor beginnende gebruikers, andere zijn voor gevorderde gebruikers. Als je een bijdrage wilt leveren zend die dan naar tech-sup@redhat.com. Als je veranderingen hebt voor een individueel Tips document, zend die dan naar de auteur van dat document.

2. Inleiding

Dit voorbeeld is voor het installeren van een printer die op de parallelle poort is aangesloten van de print server.

3. Benodigde Software

Kijk eerst of de benodigde software erbij zit. Voor de meeste printers is het lpd package goed genoeg, de GUI printool en het ghostscript package voor de printer drivers.

4. Lokaal Printen

Je moet eerst lokaal kunnen printen op de printserver. (Als je achter de printserver zit en `lpr filename` intypt moet het werken.)

Dit betekent dat je verschillende stappen moeten ondernemen, waaronder het laden van de juiste parallelle poort besturing (gewoon de lp module op 2.x.x en de parport_pc, lp en andere.) Dit is goed beschreven in de Printing-Howto of bij http://www.cyberelk.demon.co.uk/parport.html.

5. Printtool

Als de parallelle poort het doet, moet je de /etc/printcap aanpassen voor de lokale printer. De beste manier om dit te doen is met de printtool. Het gebruik hiervan is vrij simpel.

Als /etc/printcap eenmaal goed bewerkt is, dan moet je de lpd lokaal kunnen starten en printen. Als dit werkt, ben je bijna klaar.

6. De printer instellen om vanaf een andere machine teprinten

De volgende stap is het zo in te stellen dat de server het accepteert dat anderen printopdrachten sturen. Lpd leest het bestand /etc/hosts.lpd om te zien welke hosts er mogen printen op de lokale printer. Het invullen van het bestand is erg simpel, gewoon een volledige hostname per regel. Ondanks dat het zo simpel is, is er niet veel documentatie over. Een voorbeeld is te vinden aan het einde.

7. De client computer instellen

Als de /etc/hosts.lpd op de server goed is ingesteld, moet je alleen de client computer nog zo instellen dat die naar de 'lp' qeues op de server print. Dit houdt in dat de /etc/printcap zo wordt aangepast dat hij elke printopdracht naar de printserver stuurt. Ook hiervoor is de `printtool` het beste hulpmiddel. Een voorbeeld van de printcap invoer hieronder (direct overgenomen uit de Printing Howto):

    # REMOTE djet500
    lp:\
     :sd=/var/spool/lpd/dj:\
     :rm=machine.out.there.com:\
     :rp=printername:\
     :lp=/dev/null:\
     :sh:         

Dit zegt de client dat hij alle te printen bestanden door moet sturen naar de lp queue op de server.

8. Printen

Als dit alles gedaan is, herstart dan lpd op alle machines. Om te printen typ dan gewoon het volgende commando:

 lpr -Plp filename.foo 

of gewoon:

lpr filename.foo

Dit kan als de "lp" queue op "machine.out.there.com" de standaardprinter is. Als het iets anders is dan moet het in het PRINTER variabele vastgelegd worden.

9. Configuratiebestanden

Voorbeeld configuraties:

De printcap van de printserver: --------------------------------------------------------------------------- # This printcap is being created with printtool v.3.27 # Any changes made here manually will be lost if printtool # is run later on. # The presence of this header means that no printcap # existed when printtool was run.

##PRINTTOOL3## LOCAL ljet4 300x300 letter {} LaserJet4 Default 1
lp0|lp1|lp:\
    :sd=/var/spool/lpd/lp:\
    :mx#0:\
    :sh:\
    :lp=/dev/lp1:\
    :if=/var/spool/lpd/lp/filter:    

---------------------------------------------------------------------------
De printcap van de Client computer:
--------------------------------------------------------------------------
##PRINTTOOL3## REMOTE ljet4 300x300 letter {} LaserJet4 Default 1

lp0:\
    :sd=/var/spool/lpd/lp0:\
    :mx#0:\
    :sh:\
    :rm=print.server.out.there.com:\
    :rp=lp:\
    :if=/var/spool/lpd/lp0/filter:    

-------------------------------------------------------------------------

De /etc/hosts.lpd van de printserver:
------------------------------------------------------------------------

red.machine.over.there.com
blue.machine.over.there.com

10. Andere Bronnen

Andere Bronnen:

Parport Howto http://www.cyberelk.demon.co.uk/parport.html

Printing HOWTO (very useful, very well written, lots more info...) /usr/doc/HOWTO/Printing-HOWTO

Printing-Usage-HOWTO /usr/doc/HOWTO/Printing-Usage-HOWTO

lpr, lpc, lpd en printcap man pages

Benodigde software: lpd, printtool, ghostscript

Je vindt ook hulp van andere RedHat gebruikers op mailing lists en de andere linux gebruikers in de nl.comp.os.linux.... nieuwsgroepen.

11. Copyright Gegevens

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Copyright (C) 1999 van Red Hat Software. Herdistributie van dit document is toegestaan zo lang de inhoud maar compleet hetzelfde blijft. In ander woorden: je mag dit document in een ander formaat zetten, printen en herdistribueren.