NFS Tips

Will Harris, wil@redhat.com
Vertaler: Reggy Ekkebus, reggy@zeelandnet.nl

V1.1, 21 april 1999

1. Inleiding

``Red Hat Tips'' bestaat uit documentatie die bedoeld is om Red Hat gebruikers met bepaalde taken te helpen. Enkele van deze documenten zijn voor beginnende gebruikers, anderen zijn voor gevorderde gebruikers. Hopelijk zal ieder document ook van hulp zijn voor zowel nieuwe als gevorderde gebruikers. Als je een bijdrage wilt leveren, zend die dan naar tech-sup@redhat.com. Als je veranderingen hebt voor een individueel Tips document, zend die dan naar de auteur van dat document.

2. Introductie

NFS staat voor Network FileSystem. NFS is een manier om bestanden op verschillende machines te gebruiken alsof ze op je eigen harde schijf staan. Linux kan zowel NFS server als NFS client zijn, dat betekent dat het directory's en bestanden naar andere computers kan exporteren. Linux kan die bestanden en directory's ook weer mounten.

3. NFS Filesystemen mounten

Gebruik dit commando om een NFS filesysteem te mounten:

    mount porky:/mnt/export /mnt/local

Het commando hierboven vertaald: ``porky'' is de hostname van de NFS fileserver. ``/mnt/export'' is de directory die porky exporteert. ``/mnt/local'' is de directory waar je ``/mnt/export'' in mount. Als het mount commando is uitgevoerd (en als je toestemming hebt van porky) - taraa! - Ik kan nu `ls /mnt/local' doen en dan zien wat er in de directory /mnt/export op porky staat.

Soms moet je de volledige host- en domeinnaam invullen als je een directory wilt mounten, dus:

    mount porky:/mnt/export /mnt/local

wordt:

    mount porky.redhat.com:/mnt/export /mnt/local

4. NFS Filesystemen exporteren

Het bestand waar in staat welke directory's je wilt exporteren is: ``/etc/exports''. Hoe je er een directory aan kunt toevoegen staat hieronder:

           directory    hostnaam(opties)
Het stukje ``(opties)'' hoef je niet perse in te vullen. Voorbeeld:
    /mnt/export   speedy.redhat.com

zegt dat speedy.redhat.com /mnt/export mag mounten, maar:

    /mnt/export   speedy.redhat.com(ro)

zegt dat speedy.redhat.com /mnt/export alleen mag lezen.

Elke keer als je /etc/exports verandert, moet je dat aan NFS doorgeven. De enige simpele manier om dit te voltooien is:

    /etc/rc.d/init.d/portmap stop
    /etc/rc.d/init.d/nfs stop
    /etc/rc.d/init.d/portmap start
    /etc/rc.d/init.d/nfs start

Het volgende werkt ook:

    killall -HUP rpc.nfsd rpc.mountd

De beste manier om te zien wat er werkelijk is geëxporteerd (in gebruik), is met het /showmountcommando (/showmount(8)).

Typ /showmount -e om te zien welke directory's zijn geëxporteerd op je machine, Typ /showmount -e fred.foo.com. om te zien welke directory je kan gebruiken van een andere machine (fred.foo.com):

5. Verdere documentatie

Kijk in de volgende man-pagina's voor meer info: nfsd(8), mountd(8) en exports(5).

Andere goede documentatie is ``Managing NFS and NIS Services'', gepubliceerd door O'Reilly and Associates.

6. Copyright Gegevens

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Copyright (C) 1999 van de auteur. Herdistributie van dit document mag alleen als de inhoud hetzelfde blijft. Met andere woorden: je mag dit document afdrukken en herdistribueren.