Linux Meta-FAQ

Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>
Vertaald door Ellen Bokhorst, bokkie@nl.linux.org

v4.7, 25 October 1997


Dit is de Meta-FAQ voor Linux. Het is hoofdzakelijk een lijst met waardevolle bronnen met informatie. Ga deze bronnen na als je meer over Linux wilt leren, of problemen hebt en hulp nodig hebt.

1. Introductie

Wat is Linux?

Linux is een onafhankelijke implementatie van de POSIX besturingssysteem specificatie, met SYSV en BSD uitbreidingen, dat volledig vanaf het begin af aan is geschreven (dit betekent dat het er uitziet en net gedraagt als Unix). Het bevat geen gepatenteerde code. Linux is vrij distribueerbaar onder de GNU General Public License.

Linux werkt op IBM PC compatibelen met een ISA of EISA bus (waaronder de local bus varianten VLB en PCI) en een 386 of hogere processor. Een aantal Amiga en Atari computers met MMU's worden ook ondersteund. Dit betekent 68020 met een externe MMU, 68030, 68040, of 68060. Ondersteuning voor de Digital Alpha is nu stabiel. Red Hat en Craftworks hebben Alpha distributies van Linux. Ondersteuning voor Sparc is stabiel, en Red Hat Linux is beschikbaar voor Sparc. Ondersteuning voor PowerPC is in ontwikkeling voor meerdere platformen, waaronder Nubus en PCI Macintosh, Motorola Powerstack, IBM 830 en 850 en andere platformen. Ondersteuning voor ARM, StrongARM, en MIPS is in diverse fasen van voltooiïng, maar verwacht er nog niet te veel van. Lees in plaats daarvan comp.os.linux.announce.

Zie de Linux INFO-SHEET voor meer technische informatie over deze ports, en de Hardware Compatibility HOWTO voor exactere hardware vereisten.

De Linux kernel is geschreven door Linus Torvalds <torvalds@transmeta.com> en andere vrijwilligers. De meeste programma's die onder Linux draaien zijn algemene Unix freeware, veel daarvan van het GNU project.

De Linux INFO-SHEET

Meer specifieke technische informatie over Linux. Bevat verwijzignen naar informatie over de diverse ports, een lijst met mogelijkheden, informatie over waar Linux te verkrijgen en meer.

De Linux HOWTO's

Deze lijken wat op FAQ's, maar in plaats van het beantwoorden van algemene vragen, wordt erin uitgelegd hoe algemene taken uit te voeren, zoals het bestellen van een Linux release, het instellen van afdrukservices onder Linux, het instellen van een basis UUCP feed, enz. Zie http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/HOWTO-INDEX.html of ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/ voor de definitieve versies van alle HOWTO's. Andere sites met bijgewerkte kopiën van de HOWTO's zijn ftp.cc.gatech.edu en tsx-11.mit.edu.

Als aanvullling zijn er vele korte, documenten in vrije vorm die "mini-HOWTO's" worden genoemd. Deze documenten behandelen zeer specifieke onderwerpen zoals BogoMIPS of Color-ls. Deze zijn beschikbaar bij ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/mini/ en bij http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/HOWTO-INDEX.html.

Linux nieuwsgroepen

Er zijn verscheidene Usenet nieuwsgroepen voor Linux. Het is een goed idee om tenminste comp.os.linux.announce te volgen als je Linux gebruikt. comp.os.linux.announce wordt in goede banen geleid door Lars Wirzenius. Stuur mail naar linux-announce@news.ornl.gov om toevoegingen aan de nieuwsgroep te doen. Je kunt vragen over comp.os.linux.announce adresseren aan Lars Wirzenius <wirzeniu@iki.fi>

De nieuwsgroep comp.os.linux.announce is een in goede banen begeleide nieuwsgroep voor aankondigingen over Linux (nieuwe programma's, bug fixes, enz).

De nieuwsgroep comp.os.linux.answers is een in goede banen begeleide nieuwsgroep waarin de Linux FAQ, HOWTO documenten en andere documentatie wordt gepost.

De nieuwsgroep comp.os.linux.setup is een niet begeleide nieuwsgroep voor discussies van zaken en problemen met betrekking tot het instellen van Linux systemen.

De nieuwsgroep comp.os.linux.admin is een niet begeleide nieuwsgroep voor discussies over het beheer van Linux systemen.

De nieuwsgroep comp.os.linux.development.system is een niet begeleide nieuwsgroep speciaal voor discussies over de ontwikkeling van de kernel. De enige vragen over de ontwikkeling van een applicatie waarover hier zou moeten worden gediscussieerd zijn degene die nauw zijn verbonden met de kernel. Alle andere vragen over ontwikkeling zijn waarschijnlijk algemene Unix ontwikkelings vragen en zouden in plaats daarvan naar een comp.unix groep moeten worden geadresseerd, tenzij het zeer Linux-specifieke applicatie vragen zijn, in welk geval ze naar comp.os.linux.development.apps geadresseerd zouden moeten worden.

De nieuwsgroep comp.os.linux.development.apps is een niet begeleide nieuwsgroep specifiek voor discussies over de ontwikkeling van Linux-gerelateerde applicaties. Het is niet voor discussies over waar applicaties voor Linux zijn te verkrijgen, noch een discussie forum voor degene die graag applicaties voor Linux zouden zien.

De nieuwsgroep comp.os.linux.hardware is voor Linux-specifieke hardware vragen.

De nieuwsgroep comp.os.linux.networking is voor Linux-specieke netwerk ontwikkeling en setup vragen.

De nieuwsgroep comp.os.linux.x is voor Linux-specifieke X Windows vragen.

De nieuwsgroep comp.os.linux.misc is een niet begeleide nieuwsgroep voor enige discussies die nergens anders horen.

In het algemeen, crosspost niet tussen de Linux nieuwsgroepen. De enige crossposting die passend is, is het nu en dan posten tussen een niet begeleide groep en comp.os.linux.announce. De gehele bedoeling van het splitsen van de oude comp.os.linux groep in vele groepen was om het verkeer in ieder te verminderen. Degenen die deze regel niet opvolgen zullen zonder genade worden uitgescholden ...

Andere nieuwsgroepen

Ga er niet van uit dat al je vragen voor een Linux nieuwsgroep zijn bestemd alleen maar omdat je onder Linux draait. Gaat je vraag echt over het programmeren van de shell onder enige unix of unix kloon? Stel je vraag dan in comp.unix.shell. Gaat het over GNU Emacs? Probeer het dan in gnu.emacs.help te vragen. Ook als je geen andere groep kent om in te posten, maar denkt dat er één zou kunnen zijn, vraag in je bericht dan beleefd of er een andere groep is die geschikter is voor je vraag. Op z'n minst zouden de groepen comp.unix.{questions,shell,programming,bsd,admin} en comp.windows.x.i386unix nuttig kunnen zijn voor een Linux gebruiker.

Het World-Wide Web

Greg Hankins <gregh@cc.gatech.edu> beheert de home WWW page voor het Linux project. De URL is http://sunsite.unc.edu/LDP/

Linux Journal

Een aantal jaren geleden werd een magazine met de naam Linux Journal op gang gebracht. Er staan artikelen in gericht op bijna alle vaardigheidsniveaus, en het is bedoeld om alle Linux gebruikers behulpzaam te zijn. Abonnementen zijn $22 in de U.S., $27 in Canada en Mexico, en $32 elders in de wereld allen te betalen in U.S. betaalmiddelen. Verzoeken om een abonnement kunnen via email worden gestuurd naar subs@ssc.com of gefaxt naar (U.S.) 1-206-782-7191 of mail naar Linux Journal, PO Box 85867, Seattle, WA 98145-1867 USA. SSC heeft een PGP publieke sleutel als je je creditkaartnummer via versleutelde email wilt verzenden: finger info@ssc.com

De Linux Software Map

Informatie over vrij verkrijgbare software voor Linux is te vinden in de Linux Software Map, die kan worden aangetroffen bij http://www.execpc.com/~lsm/

2. Linux verkrijgen

2.1 Linux FTP sites

Een completere lijst met Linux FTP sites kun je vinden in de Linux INFO-SHEET, die altijd kan worden gevonden bij http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/INFO-SHEET.html De belangrijktse sites worden hieronder opgesomd; kijk alsjeblieft in de INFO-SHEET voor een site dichterbij (er zijn veel mirrors).

tekstuele naam      numeriek adres Linux directory
======================= ============== ===============
tsx-11.mit.edu      18.86.0.44   /pub/linux
sunsite.unc.edu     152.2.22.81   /pub/Linux
ftp.kernel.org      206.184.214.34 /pub/linux

Deze sites zijn de belangrijkste ``home'' sites voor Linux waar de meeste updates plaatsvinden. Er zijn veel mirror sites; gebruik alsjeblieft de dichtsbijzijnde (netwerk-gewaar) site.

2.2 Linux op fysieke media

Linux wordt op fysieke media gedistribueerd, voornamelijk op CD-ROM, door verscheidene commerciële verkopers. Lees alsjeblieft de distributie HOWTO die regelmatig naar comp.os.linux.announce wordt gepost, en beschikbaar is via http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/Distribution-HOWTO.html

2.3 AFS

Linux is beschikbaar over AFS door het mounten van het volume project.linux vanuit sipb.mit.edu

2.4 Commerciële netwerken

Compu$erve heeft een aantal Linux archieven.

2.5 Mailservers en dergelijke

Sunsite biedt ftp-mail service --- mail <ftpmail@sunsite.unc.edu>.

3. Linux distributies

Linux wordt door zijn auteur alleen als een kernel gedistribueerd. Andere mensen hebben ``distributies'' samengesteld die de Linux kernel met utility's en applicatiesoftware verenigen om er een compleet werkend pakket van te maken.

Er zijn verscheidene distributies van Linux, die bij diverse sites beschikbaar zijn. Sunsite mirrort veel van de distributies op ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions/. De meest algemeen aan te bevelen, vrij verkrijgbare distributies zijn Red Hat http://www.redhat.com en Debian http://www.debian.org. Ze zijn vrij verkrijgbaar via het internet, en worden ook op CD-ROM verkocht.

Er zijn ook nog andere distributies van Linux. De meeste commerciële distributeurs van Linux adverteren in Linux Journal.

4. Linux discussielijsten

Wordt vooral voor discussies tussen ontwikkelaars van nieuwe mogelijkheden gebruikt en testers van vooruitgegeven versies. Zie adressen in de FAQ. Stuur mail naar majordomo@vger.rutgers.edu met het enkele woord help in de inhoud van het bericht , en je zult een mail krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je je aan kunt melden op de daar vele beschikbare Linux discussielijsten.

Bewaar deze mail, aangezien het je laat weten hoe je je kunt afmelden van de lijsten, en als je hinderlijke meldingen naar de lijst post, waarin je je beklag doet over het niet in staat zijn van de lijst af te geraken (omdat je de instructies niet opvolgde en de mail niet bewaarde waarin stond hoe je je kunt afmelden), zal je waarschijnlijk worden aangesproken over het verspillen van internationale bandbreedte en geld.

5. Documentatie voor diverse programma's

Veel programma's komen met een bepaalde soort documentatie, vaak in een bestand met de naam README of iets vergelijkbaars. Het is een ZEER goed idee ze zorgvuldig te lezen. Het is vervelend om vragen te zien (en te beantwoorden) die in de documentatie worden beantwoord. De meeste programma's hebben ook ``man pages''; gebruik het commando man programmanaam om de documentatie te krijgen over een programma met de naam programmanaam. Om hulp te verkrijgen over het gebruik van het man programma, gebruik je man man.

De meeste distributies plaatsen andere documentatie in de directory /usr/doc/; je distributie zou aan moeten geven hoe je toegang tot die documentatie kunt krijgen.

6. Meer Documentatie

Het Linux Documentatie Project werkt aan een heleboel documentatie. Er zijn reeds meer dan 3000 pagina's documentatie in boekvorm aan het gewone publiek uitgegeven en nog eens ongeveer 2000 afgedrukte pagina's manpages, waarvan er meer zullen volgen. Kijk op http://sunsite.unc.edu/LDP/ voor documenten die door de LDP zijn geschreven.

7. Bijhouden van huidige releases

Belangrijke nieuwe releases, programma's en ports worden gewoonlijk aangekondigd in comp.os.linux.announce.

8. Dit Document

De laatste versie van dit document zou altijd beschikbaar moeten zijn vanaf http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/META-FAQ.html

9. Wettigheden

Handelsmerken zijn in handen van hun eigenaren. Tevredenheid wordt niet gegarandeerd. Geen garanties over dit document. Ongeldig waar verboden.

De inhoud van dit document wordt in het public domain geplaatst, maar als je het aanhaalt, wees dan alsjeblieft beleeft en plaats je source.

Lars Wirzenius <wirzeniu@iki.fi> schreef de eerste versie van dit document; het wordt nu beheerd door Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>. Mail me als je vragen hebt over dit document.