De Loadlin+Win95 mini-HOWTO

Geschreven door: Chris Fischer, protek@brigadoon.com,
Vertaald door: Ellen Bokhorst, bokkie@nl.linux.org

v1.4.6 herzien: 13 maart 1999


Dit document beschrijft hoe je LoadLin met Windows 95 kunt gebruiken om Linux te booten.

1. Introductie

Dit document beschrijft hoe je op gemakkelijke wijze een combinatie van het Boot Menu van Windows 95 en Loadlin.exe kunt gebruiken om Linux automatisch op te starten met de functietoets F4. Deze procedure zou moeten werken met Windows 95 versies 4.00.950, 4.00.950a, en 4.00.95b met FAT16, en alle versies van Linux die Loadlin ondersteunen. Als je er de voorkeur aangeeft om de boot manager LILO te gebruiken raadpleeg dan alsjeblieft de Linux+Win95 Mini-HOWTO.

Er zijn ook twee alternatieve methoden voor dual booting tussen Linux en Windows 95 met behulp van Loadlin voor gebruikers die FAT32 met Windows 95 versie 4.00.950b gebruiken.

1.1 Copyright

De Loadlin+Win95 mini-HOWTO is copyright (C) 1997- 1998 door Protek Computer Solutions. Dit document mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd en gedistribueerd via elk fysiek of electronisch medium, zolang als deze copyright melding behouden blijft op alle kopieën. Commerciële herdistributie is toegestaan en wordt aangemoedigd, echter de auteur zou graag van dergelijke distributies in kennis worden gesteld.

1.2 Nieuwe Versies Van Dit Document en Windows 98

Deze mini-HOWTO wordt als eerste gepost bij The Linux+Windows 95 Reference Page, dus kijk daar om er zeker van te zijn dat je de recentste revisie van deze mini-HOWTO hebt. Je zult daar ook een link vinden voor dual booting met Windows 98. De volgende herziene uitgave van dit document zal een belangrijke revisie zijn en zal ook informatie bevatten over dual booting met Windows 98.

1.3 Feedback

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom. Ik zoek altijd naar manieren om deze mini-HOWTO te verbeteren en uit te breiden. Ik reken heel erg op feedback om verbeteringen aan te brengen, en zal er m'n best voor doen om behulpzaam te reageren. Ik ben te bereiken via protek@brigadoon.com.

1.4 Verwijzing

Al het mogelijke is gedaan om er zeker van te zijn dat de informatie die in deze mini-HOWTO wordt gepresenteerd veilig en accuraat is. Deze informatie wordt echter zonder garantie gegeven, zowel uitdrukkelijk als impliciet, als geschiktheid voor bijzonder gebruik. Het is in het algemeen een Goede Zaak(TM) als je backups maakt van je systeembestanden voordat je systeem configuraties en/of bestanden wijzigt. Ik adviseer je deze voorzorgsmaatregel te nemen "voor het geval dat".

2. BELANGRIJK: Inleidende Informatie en Setup

2.1 WAARSCHUWING! voor Windows95 OSR2 (versie 4.00.950b) gebruikers:

Probeer NIET dual booting met Windows 95 zonder eerst de Windows 95 OSR2 FAQ te raadplegen. De FAQ bevat ook een heleboel informatie met betrekking tot FAT32. In enkele woorden, als je OSR2 hebt en een FAT16 bestandssysteem gebruikt, kun je toch nog dual booten door gebruik te maken van de functietoets F4.

OPMERKING: Als je Windows 95 OSR2 hebt en gebruik maakt van een FAT32 bestandssysteem, dan zullen de dual boot methoden in deze mini-HOWTO door gebruik te maken van de F4 Functie toets niet werken en het zou ook niet moeten worden geprobeerd.

Er zijn echter een paar alternatieve methoden die je kunt gebruiken om het bootproces te automatiseren tijdens het opstarten van je PC, deze worden besproken in Sectie 6.

2.2 Zaken waarvan wordt uitgegaan:

2.3 Zaken die je nodig hebt voor je begint:

3. Beginnen

3.1 Stel vast welke versie van Windows 95 je hebt.

Start je computer op in Windows 95 en klik met de rechtermuisknop op het icoon Deze computer. Klik nu op Eigenschappen. Kijk op de Tab Algemeen onder de regel "Systeem:". Daar zul je het versie nummer zien staan.

3.2 Stel vast of je gebruik maakt van het FAT32 bestandssysteem.

OPMERKING: Als je Windows 95 versie 4.00.950b hebt, verzeker jezelf er dan van dat je geen gebruik maakt van het FAT32 bestandssysteem. Dubbelklik op het icoon Deze computer, rechtsklik dan op het icoon Drive C. Klik op Eigenschappen. Op de tab Algemeen, zal de regel "Type:" aangeven of je wel of geen FAT32 bestandssysteem hebt. Als je het FAT32 bestandssysteem gebruikt, ga dan direct door naar Sectie 6. Ga anders verder met Sectie 3.3.

3.3 Zorg dat bestandsnaamextensies zichtbaar zijn in Windows Verkenner

OPMERKING: Als de *.dos bestanden al bestaan op je harddisk zoals aangegeven in OPMERKING: van Sectie 2.3, ga dan verder met OPMERKING:. Ga anders verder met Sectie 3.4.

3.4 Hernoem je systeembestanden

3.5 Belangrijke Waarschuwing

OPMERKING: Als je Windows 95 OSR2 (versie 4.00.950b) niet hebt, ga dan alsjeblieft naar Sectie 3.6.

OPMERKING: Als je een DOS 6.x opstartdiskette gebruikt ga dan nu naar Sectie 4, ga anders verder met de volgende stap.

3.6 Wijzig je systeembestanden.  Loadlin DriveLetter:\LinuxKernelFile root=/dev/LinuxBootPartitie ro

Hier is mijn Autoexec.dos bestand als voorbeeld:


    Loadlin f:\vmlinuz root=/dev/hdc2 ro

OPMERKING: De kernel, en ook het bestand Loadlin.exe, mogen overal op je harddisk voorkomen, zolang als je maar naar het juiste path verwijst. Bijvoorbeeld, als je het kernel bestand in de directory e:\linux\kernels staat en Loadlin.exe in de directory c:\utils, gebruik je:


    c:\utils\loadlin e:\linux\kernels\vmlinuz root=/dev/hdc2 ro

4. *** Benut deze Sectie ALLEEN als je een DOS 6.x opstartdiskette hebt. ***

4.1 Wijzig en hernoem je DOS 6.x systeembestanden.


  shell=loadlin.exe LinuxKernelFile root=/dev/LinuxBootPartition ro

Hier is mijn Config.dos bestand als voorbeeld:


    shell=f:\loadlin.exe f:\vmlinuz root=/dev/hdc2 ro

OPMERKING: Het Loadlin en kernel bestand kunnen overal op je harddisk voorkomen zolang als je maar naar het juiste path verwijst. Bijvoorbeeld, als het Loadlin bestand in de directory f:\utils staat en het kernel bestand in de directory e:\linux\kernels, zou je gebruik maken van het volgende:


 shell=f:\utils\loadlin.exe e:\linux\kernels\vmlinuz root=/dev/hdc2 ro

5. Laatste Stappen

5.1 Bijna klaar


    [Options] 
    BootMulti=1

5.2 Je bent klaar!

Het enige wat je nu moet doen is je computer opnieuw opstarten. (Vergeet de diskette niet te verwijderen). Zodra je "Bezig met starten van Windows 95..." op je scherm ziet, druk je de functietoets F4 in en Linux zou gelijk op moeten starten.

5.3 Hoe het werkt

Windows 95 heeft een ingebouwd Boot Menu. Standaard zie je dit niet bij het opstarten (alhoewel je dat aan kunt passen als je dat wilt), maar je kunt het wel te zien krijgen als je de functietoets F8 indrukt zodra je de melding "Bezig met starten van Windows 95..." op je scherm ziet. Het menu geeft diverse opties. De laatste optie is "Vorige versie van MS-DOS". In plaats van het indrukken van F8 en dan de keuze maken voor "Vorige versie van MS-DOS", kun je gebruik maken van de sneltoets F4 door F4 in te drukken als de melding "Bezig met starten van Windows 95..." op je scherm verschijnt Als Windows 95 de vorige versie van MS-DOS opstart, maakt het gebruik van de bestanden die eindigen op .dos. Daarom is het zo belangrijk dat je een 0K Config.dos bestand hebt als je Linux begint vanuit het Autoexec.dos bestand. Als Windows 95 de bestanden met een .dos extensie niet kan vinden terwijl het probeert de vorige versie van het besturingssysteem op te starten, zullen de Windows 95 opstartbestanden worden geladen. Daarom, als je geen Config.dos bestand hebt, zal Windows 95 alle drivers laden die in je Config.sys bestand staan. Alhoewel dit niet voorkomt dat Linux wordt geladen, zal het langer duren. Als je een 0K Config.dos bestand hebt, voorkom je dat Windows 95 je Config.sys bestand inleest tijdens het booten van de vorige versie van MS-DOS.

6. Alternatieve methoden voor het automatisch opstarten van Linux, Vooral voor Gebruikers met een FAT32 Bestandssysteem.

Deze Sectie werkt voor alle versies van de huidige Windows 95, ongeacht of je een FAT32 bestandssysteem hebt. Ik zal in deze Sectie twee methoden bespreken. Ik zal als eerste beginnen met de eenvoudigste.

6.1 Methode 1

Deze methode gebruikt het Autoexec.bat bestand om een ander batch bestand met de naam Linux.bat aan te roepen (of uit te voeren), tijdens het booten.


    @echo off 
    cls 
    echo. 
    echo. 
    echo. 
    echo. 
    choice /t:y,5 "Wil je Linux opstarten?" 
    if errorlevel 2 goto End 
    c:\loadlin c:\vmlinuz root=/dev/hdc2 ro 
    :End

Dit batch bestand maakt het scherm schoon, voegt vier lege regels toe en toont de tekst tussen aanhalingstekens + [Y,N], wacht vervolgens 5 seconden totdat je op een toets drukt. Als je geen toets indrukt binnen 5 seconden, wordt de standaard waarde Y geactiveerd en wordt Linux opgestart. Als je voor Y of N kiest, stelt het batch bestand vast welke optie je hebt geselecteerd en voert dan de geselecteerde optie uit.

Bijvoorbeeld, als je 'N' kiest, dan wordt het batch bestand beeindigd en vervolgt de uitvoering van het Autoexec.bat bestand, dat ervoor zorgt dat Windows 95 wordt geladen. Als je 'Y' kiest, dan zal Linux natuurlijk worden geladen.

Als je geen vier lege regels voor de tekst wilt, wijzig dan het aantal regels met echo. Als je niet wilt dat het scherm wordt schoongemaakt, verwijder dan de regel met cls. De /t switch vertelt het choice commando om 5 seconden te wachten en als er geen toets wordt ingedrukt, om over te gaan op standaardwaarde Y. Wijzig de y in een n als je wilt dat Windows 95 wordt opgestart na de 5 seconden timeout: choice /t:n,5. Je kunt ook de wachttijd wijzigen in 0 tot 99 seconden. Voor meer informatie over het choice commando, ga dan naar de directory c:\windows\command en tik: choice /? in achter de commando prompt.

OPMERKING: Je zult de regel waarin Linux wordt opgestart zodanig moeten wijzigen dat ze overeenkomt met je configuratie. Kijk voor voorbeelden alsjeblieft in Sectie 3.6 over hoe je Loadlin kunt instellen om Linux te booten.


    call c:\linux

Als Linux.bat in een andere directory staat, dan zul je naar het juiste path moeten verwijzen. Bijvoorbeeld, als Linux.bat in de directory C:\batch staat, dan zou je het volgende toevoegen:


    call c:\batch\linux

aan de eerste regel van je Autoexec.bat bestand. Sla het bestand op en verlaat de editor. Het enige dat je nu moet doen, is de computer opnieuw opstarten. Je zult een melding krijgen of je Linux wilt booten.

6.2 Methode 2

Deze methode is iets ingewikkelder, maar biedt de meeste flexibiliteit. Deze methode maakt je eigen aangepaste bootmenu aan, alhoewel het het Windows 95 boot menu niet vervangt. Je hebt een Config.sys en een Autoexec.bat bestand nodig.


  [menu] 
  menuitem=Linux, Start Linux op (Hiermee wordt een menu-item 
  gedefinieerd en krijgt het een omschrijving).
  menuitem=Win95, Boot Windows 95 
  menucolor=15,1 (Hiermee krijgt het een blauwe achtergrond en een
  heldere witte tekst) 
  menudefault=Linux, 15 (Hiermee wordt het standaard menu-item 
  ingesteld en wordt 15 seconden gewacht op invoer).
    
  [linux] 
  shell=f:\loadlin.exe f:\vmlinuz root=/dev/hdc2 ro (Kijk alsjeblieft
  in Sectie 4 voor voorbeelden en de syntax).
  [win95] 
  (Voeg hier de normale inhoud van je config.sys bestand in. Als je 
  voorheen geen config.sys bestand had, laat deze sectie dan leeg).
    
    


  goto %config%
    
  :win95 
  (Voeg hier de normale inhoud van je autoexec.bat in. Als je 
  voorheen geen autoexec.bat bestand had, laat deze sectie dan leeg.
  

7. Veel Voorkomende Vragen:

7.1 Waar kan ik meer informatie vinden over het gebruik van Loadlin?

ftp://ftp.eskimo.com/u/p/praxis/manual.txt

http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/BootPrompt-HOWTO-2.html#ss2.2

7.2 Ik ben er niet zeker van op welke partitie Linux is geïnstalleerd. Hoe kom ik daar achter?

7.3 Waar vind ik het kernel image bestand en hoe kopieer ik hetnaar mijn MS-DOS partitie?

7.4 Maakt het uit of ik Linux of Windows 95 als eerste installeer?

7.5 Wat als ik reeds dual boot tussen Windows 95 en Windows 3.x, en ik wil met behulp van deze methode Linux booten?

7.6 Is het mogelijk Linux vanaf het bureaublad van Windows 95 te starten?

OPMERKING: Je moet MS-DOS mode zijn om Loadlin te gebruiken. Bekijk alsjeblieft het bestand manual.txt zoals beproken in Sectie 7.1 van deze Veel voorkomende Vragen voor meer informatie.

7.7 Waar kan ik een niet opgemaakte tekst versie van dit document halen?

8. Verdiensten

Met dank aan Norm Jacobowitz en Fred Harris voor de hulp bij het uitzoeken van de Windows 95 OSR2 zaken en voor de hulp bij het verbeteren van deze mini-HOWTO.