Linux eenvoudige fax printer server mini-HOWTO (faxsrv-mini-HOWTO)

Erez Strauss <erez@newplaces.com>
Vertaald door Ellen Bokhorst, bokkie@nl.linux.org

v1.0, 8 november 1997


Geen garanties. Commentaar is altijd welkom. Dit document beschrijft in detail één van de eenvoudigste manieren om een fax-server op je Linux systeem in te stellen. De fax is voor alle gebruikers op de lokale host en voor netwerkgebruikers beschikbaar.

1. Introductie

Om een werkende printer/fax op je linux machine te krijgen, zal je wat software en een fax-modem nodig hebben.

De afdruksoftware zal de faxsoftware als een afdrukfilter gebruiken.

Efax zal het faxnummer opzoeken vanuit het Afdruk Job nummer en zal de fax versturen. De efax software werd geschreven door Ed Casas <edc@cce.com>.

De rest van het document is opgebouwd in de vorm V&A.

2. Vragen & Antwoorden

2.1 Wat is een fax printer server ?

Een fax printer server is de instelling van een paar programma's: efax en de printserver, op een zodanige manier dat het zenden van een fax vanaf de computer net zo eenvoudig is als het verzenden van een afdruk naar de printer.

2.2 Hoe stel je het in ?

Het instellen van efax als fax print server geeft een paar problemen. Aangezien ik ze een paar keer uitwerkte, besloot ik deze wijsheid in deze kleine mini-HOWTO te verzamelen, opmerkingen zijn welkom via <erez@newplaces.com>. Ik beschrijf ze hier in korte stappen met de oplossingen en instructies:

De efax Software

zorg ervoor dat je het efax package hebt.

Gebruik het commando `rpm -qv efax' op een op RPM gebaseerd systeem.

Je kunt de efax sources in tar.gz formaat vanaf sunsite verkrijgen: ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/serialcomm/fax/efax08a.tar.gz of het binaire rpm package: ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-4.2/i386/RedHat/RPMS/efax-0.8a-3.i386.rpm

De printcap invoer.

In de efax documentatie ontbreekt de : aan het einde van de printcap invoer.

Oplossing: Voeg de volgende /etc/printcap gegevens toe:

fax:\
    :lp=/dev/null:\
    :sd=/var/spool/fax:\
    :if=/usr/bin/faxlpr:

Het fax commando

Gebruik een hardlink en geen symbolische link naar het faxcommando

Start het commando:

ln /usr/bin/fax /usr/bin/faxlpr

Het /usr/bin/fax bestand.

Wijzig het /usr/bin/fax naar je voorkeuren:

kies de juiste Fax Class voor je modem uit:

CLASS=2.0

Stel het FROM="je internationale telefoonnummer" veld in

NAME="Je naam"

Voeg de regel voor conversie van internationale naar lokale telefoonnummers toe. In Israel zou je bijvoorbeeld gebruiken:

TELCVT='sed -e s/+972/0/ -e s/+/00/' # Israel

Er is een probleem in het bestand op regel 586, wijzig de cfile=... door de volgende twee regels:

cfile=`/usr/bin/tail -1 lock`
cfile=`cat $cfile`

in de regels 586,587 zouden geen '-' tekens moeten staan, de regels zijn:

0) echo "$l" | mail -s "fax to $num succeeded" $user@$host ;;
*) echo "$l" | mail -s "fax to $num failed  " $user@$host ;;

De /var/spool/fax directory.

maak de directory /var/spool/fax aan

mkdir /var/spool/fax
chmod 777 /var/spool/fax

Het lock bestand

Het lock bestand (/var/spool/fax/lock) wordt met onjuiste permissies aangemaakt, gebruik het volgende commando om het correct in te stellen:

touch /var/spool/fax/lock ; chmod 644 /var/spool/fax/lock

Het speciale bestand /dev/modem

Het efax programma verwacht een echt device bestand op /dev/modem en zal met een symbolische link niet werken, dus maak een device bestand aan met hetzelfde major en minor nummer als de /dev/cua? die met het modem is verbonden. Het bestand zou de rw-rw-rw- mode moeten hebben zodat iedere gebruiker de fax software kan gebruiken.

ls -lL /dev/modem 
rm /dev/modem
mknod /dev/modem c Mj Mi
chmod 666 /dev/modem

Mj is 5, en Mi is 64 voor de cua0, 65 voor cua1 enzovoort. Bijvoorbeeld (voor cua1):

mknod /dev/modem c 5 65

De directory /var/lock

wijzig de mode van de directory /var/lock

chmod 1777 /var/lock

2.3 Hoe gebruik ik het, voor de server ?

Je zou de faxprinter met de -P optie moeten gebruiken en de -J optie met het faxnummer.

gebruik één van de volgende lpr commando's:

 lpr -Pfax -J <Fax-Number> [file-names]
 om 't even wat voor commando | lpr -Pfax -J <Fax-Number>

2.4 Waar specificeer ik het bestemmings Faxnummer?

Na de -J optie.

2.5 Hoe gebruik ik het vanaf andere Unixes op het net?

Voeg de volgende gegevens toe aan het bestand /etc/printcap en de client Linux systemen, maak de spooldirectory aan, enzovoort ...

fax:\
    :sd=/var/spool/fax:\
    :mx#0:\
    :sh:\
    :rm=host.domain:\
    :rp=fax:

voeg de naam van de client hosts toe aan het /etc/hosts.lpd op de fax-server computer.

gebruik het als voorheen.

Opmerking:

De koptekst die efax aan de fax-pagina's toevoegt, wordt niet beïnvloedt door de naam van de gebruiker die de fax verzendt. (kan worden bijgewerkt).

2.6 Caldera, LPRng gebruikers

De LPRng afdrukbeheersoftware gebruikt een andere methode om het controle bestand af te handelen.

Met dank aan Luca Montecchiani <m.luca@usa.net>, die het probleem en de oplossing vond. Hier is een update van het /usr/bin/fax bestand. De volgende regel vervangt de twee eenvoudige cfile=... regels op de regels 586,587

# Gewijzigd zodat het ook met het LPRng package werkt
# Luca Montecchiani (08/11/97 m.luca@usa.net)
if [ !-z "$CONTROL_FILE" ]
  then
    cfile=`cat tail -1 lock`
    cfile=`cat $cfile`
  else
    cfile=$CONTROL_FILE
fi                    

3. Laatste versie, Neem contact op met de auteur

De laatste versie van dit bestand kan worden benaderd via het world wide web via de URL's

http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.sgml
http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.html
http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.txt
http://www.newplaces.com/linux/faxsrv/faxsrv-mini-HOWTO.info

Je kunt contact met me opnemen

Erez Strauss
erez@newplaces.com
http://www.newplaces.com/linux/
http://www.newplaces.com/
Phone: +972 52 739737
Fax: +972 9 954 3034