Euro tekenondersteuning Mini HOWTO

Ari Mäkelä

hauva@arska.org

Vertaald door: Ellen Bokhorst

bokkie@nl.linux.org

Wijzigingen
Herziening v1.0.206-04-2002Herzien door: am
Info toegevoegd dat Emacs ondersteuning read-only is en de vraag verwijderd over hoe de ondersteuning werkt.
Herziening v1.0.103-03-2002Herzien door: am
Cent: opmerking toegevoegd dat cent gewoonlijk niet wordt gebruikt. Meer Euro links. Informatie over KDE en Gnome toegevoegd.
Herziening v1.0.029-09-2001Herzien door: am
Oorspronkelijke release

Samenvatting

In dit document wordt beschreven hoe ondersteuning voor het Euro-teken onder GNU/Linux werkend kan worden gekregen. Finse gebruikers zijn wellicht geïnteresseerd in de Finse HOWTO welke in het Fins is geschreven.


Inhoudsopgave
Copyright en Dank
Het Euro-teken
De Euro en Locales
De Euro en de Console
De Euro onder het X Window Systeem
Emacs
Euro-links

Copyright en Dank

Dit document is gelicentieerd onder de GNU Free Documentation License , versie 1.1.

Met dank aan de talrijke mensen die me in Usenet advies gaven.


Het Euro-teken

De nieuwe tekenset, ISO-8859-15 welke ook bekend staat als latin9 en om de verwarring nog wat groter te maken als latin0, werd samengesteld om de ISO-8859-1 (latin1) te vervangen en hierin is het Euro-teken opgenomen.

De Euro is ingedeeld onder AltGr-e en de cent - als deze wordt gebruikt, is ingedeeld onder AltGr-Shift-e in X en onder de console als AltGr-c.

De Euro Mini HOWTO werd geschreven op een Debian systeem en de setup werkt onder Debian 3.0 (Debian getest tijdens dit schrijven).


De Euro en Locales

glibc 2.2 en nieuwer ondersteunen de Euro. De juiste locale is bijvoorbeeld fi_FI@euro.


De Euro en de Console

Controleer of in het bestand /usr/share/keymaps/include/euro.inc.gz de regels


altgr keycode 18 = currency
altgr keycode 46 = cent

zijn opgenomen. Er moet een console font zijn geladen dat de euro ondersteunt. RedHat maakt gebruik van de opdracht setfont en Debian maakt gebruik van de opdracht consolechars.

Onder Debian moet in het bestand /etc/console-tools/config het schermfont ISO-8859-15 staan:


    SCREEN_FONT=lat0-16

Onder RedHat moeten de volgende regels in /etc/sysconfig/i18n voorkomen:


  SYSFONT=lat0-16
  SYSFONTACM=iso15

De Euro onder het X Window Systeem

Met de standaardconfiguratie produceert de AltGr-e (de rechter Alt voor degenen die geen AltGr hebben) het algemene valutasymbool wat er uitziet als spin met vier poten. Wanneer het lettertype van het programma wordt gewijzigd in een ISO-8859-15 font, wordt het valutasymbool vervangen door het Euro-symbool. Onder Debian kan dit worden bereikt door de regel


   .XTerm.VT100.font: -jmk-neep alt-medium-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15

toe te voegen aan het bestand /etc/X11/app-defaults/XTerm. De fonts die in de distributies beschikbaar zijn variëren.

Als AltGr-e niet werkt, voeg je de regel


  keycode 26 = e E EuroSign

toe aan het bestand /etc/X11/Xmodmap


KDE

Wijzig de fontinstelling in KControl in ISO-8859-15.


GTK en Gnome

Wijzig de fontinstelling in Gnome Control Center in ISO-8859-15.

Een betere manier om dit te doen is het wijzigen van de systeemomvattende GTK+ configuratie met de opdrachten


cd /etc/gtk
ln -s gtkrc.iso-8859-15 gtkrc

Emacs

Emacsen 21 en nieuwer hebben gedeeltelijke euro ondersteuning. De volgende elisp zou moeten werken:


 (set-face-font
   'default '"-*-courier-medium-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15")

Je kunt geen Euro-tekens schrijven, je kunt ze alleen zien.


Euro-links

KWord Euro Page . Debian Euro HOWTO . Euro Character Support mini HOWTO Guylhem Aznar's Euro Pack De README van het Euro Pack Linux Journal over het Euro Pack