Casema kabelmodem mini HOWTO

Jasper Aukes, jasper@nl.linux.org

v1.1, 26 Mei 1999


Een beknopte beschrijving van het opzetten van een ppp-verbinding onder Linux met een Casema kabelmodemabonnement.

1. Inleiding

Veel Casema kabelmodemgebruikers worstelen met het opzetten van een ppp verbinding onder Linux. Omdat ik het jammer zou vinden als deze mensen daardoor hun interesse in Linux verliezen en het opzetten van zo'n verbinding al met al niet zo heel erg moeilijk is heb ik besloten dit document op te stellen.

2. PPP support in de Kernel

Als uw kernel geen ppp support heeft, zult u een nieuwe kernel moeten maken die dat wel heeft. Omdat dit document niet als doel heeft u het maken van een nieuwe kernel bij te brengen verwijs ik graag naar de Kernel-HOWTO (zie hiervoor ook het stukje Referenties Mocht u al wel beschikken over de juiste modules, dan kunt u met

insmod ppp
de ppp module inschakelen.

3. De benodigde files

Voor het inbellen is een aantal files noodzakelijk. Ik zal ze hieronder opsommen. Door op een filenaam te klikken met SHIFT ingedrukt zal uw browser u vragen waar de file bewaard kan worden. Het is aan te raden zelf een directory te maken in bijvoorbeeld /usr/src genaamd 'etc' met daarin een directory genaamd 'ppp' door middel van het volgende commando:

mkdir -p /usr/src/etc/ppp

U kunt er dan voor kiezen de files in die directories te bewaren en ze later met de hand naar /etc te verplaatsen.

Als u dit echter een overbodige stap lijkt (en u weet wat u doet) kunt u er ook voor kiezen de files direct in de juiste directory te bewaren. U moet hiervoor wel als root werken.

NB: De file /usr/sbin/pppd bestaat al op uw systeem en kan onveranderd blijven.

3.1 Aanpassingen in de files

In de files options en pap-secrets wordt gebruik gemaakt van de termen yourlogin en yourpassword Het moge duidelijk zijn dat u die woorden moet vervangen door de voor u van toepassing zijnde waarden. U kunt voor het aanpassen van de files een editor naar keuze gebruiken. Waar u wel op moet letten is dat de files als platte tekstfile moet worden bewaard. (veel DOS en Windows programma's plakken vieze tekens achter elke regel, als u een editor als vi of pico gebruikt is er niets aan de hand)

U kunt nu de files copieren van de tijdelijke locatie naar de overeenkomstige locatie onder /etc en er dan voor gaan zorgen dat de permissies van alle files goed staan:

3.2 Permissies

Ieder file heeft zogenaamde permissies die de toegangsrechten voor de eigenaar, de groep en de rest van de wereld vastleggen. Door een directory op te vragen met:

ls -al 
krijgt men een uitgebreide lijst van de files met onder andere die permissies te zien. De permissies worden aangegeven door de eerste rij tekens (Zie 'man chmod' voor meer informatie)

(cwd=/etc)
-rw-r--r--  1 root   root     246 Mar 22 23:25 hosts
-rw-r--r--  1 root   root      87 Jan 21 21:23 resolv.conf

(cwd=/etc/ppp)
drwxr-x---  3 root   pppusers   1024 Feb 18 21:12 ./
drwxr-xr-x 32 root   root     3072 Mar 15 00:26 ../
-rwxr-x---  1 root   pppusers   191 Oct 4 11:02 ppp-on-dialer*
-rw-------  1 root   root     491 Oct 4 11:03 chatscript
-rwxr-x---  1 root   pppusers    72 Oct 4 11:25 ppp-on*
-rw-------  1 root   root     116 Dec 10 17:22 pap-secrets
-rwxr-x---  1 root   pppusers    71 Jan 3 09:47 hangup*
-rw-r-----  1 root   pppusers   152 Mar 15 17:48 options

(cwd=/usr/sbin)
-rwsr-xr-x  1 root   root    106876 Jun 8 1998 pppd*

Om de files in voor de ppp-verbinding goed te zetten moet u het volgende doen (als root):

cd /etc/ppp 
chmod 750 ppp-on ppp-on-dialer . 
chmod 600 chatscript pap-secrets 
chmod 640 options 
chmod u+s /usr/sbin/pppd 
chmod 644 /etc/hosts /etc/resolv.conf 

4. Voorbereidingen

Nu bent u bijna zover dat u kunt inbellen. Nog een aantal voorbereidingen is nodig, danwel handig.

4.1 Groep pppusers

Om niet iedereen het recht te geven om in te bellen dient u dit voor te behouden aan een speciale groep gebruikers; de pppusers. Om uzelf (en eventuele anderen) aan deze groep toe te voegen moet u hetvolgende doen:

Met het commando 'chgrp' kunt u files van groep-eigenaar laten veranderen (in dit geval pppusers):

chgrp pppusers /etc/ppp/ppp-on 

In de file /etc/groups staat wie lid zijn van welke groepen. Zoek daarin de regel met 'pppusers' en voeg de users toe die u in staat wilt stellen een ppp-verbinding op te zetten: (Geen spaties)

pppusers:x:230:bart,henk,jasper 

4.2 Modem device

In de file options wordt gebruik gemaakt van /dev/modem. Zorg dat dit een link is naar uw echte modem.

Ieder stuk hardware dat op uw computer is aangesloten moet in de /dev directory zijn opgenomen om door Linux te kunnen worden benaderd. In mijn options file wordt gebruik gemaakt van /dev/modem. Zelf dient u nog zorg te dragen voor het aanbrengen van de link naar het echte device. Deze link kunt u zelf aanmaken door de volgende opdracht te geven:

ln -s DEVICE /dev/modem

Wat u voor DEVICE moet invullen ziet u in de volgende tabel:

Com
1    /dev/ttyS0
2    /dev/ttyS1
3    /dev/ttyS2
4    /dev/ttyS3

Eventueel kunt u gebruik maken van 'modemtool' om deze link te zetten

Na afloop is de situatie bijvoorbeeld:

jasper@ja ~# ls -al /dev/modem 
lrwxrwxrwx  1 root   root      10 Dec 30 14:42 /dev/modem -> /dev/ttyS0

4.3 Nog meer links

U kunt, nadat de permissies goed gezet zijn, connectie maken door /etc/ppp/ppp-on te typen, of met call als u de juiste links aanmaakt.

Omdat de directory waarin zich de scripts bevinden waarmee de verbinding wordt gemaakt en wordt verbroken (/etc/ppp) zich hoogstwaarschijnlijk niet in uw zoekpad zal bevinden, dient er een link aangemaakt te worden in een directory die wel in uw zoekpad voorkomt.

Dat aanmaken van de links gaat alsvolgt: (als root)

ln -s /etc/ppp/ppp-on /usr/bin/call
ln -s /etc/ppp/hangup /usr/bin/hangup

Nu kunt u het commando call gebruiken om in te bellen en hangup om de verbinding te verbreken. (Het is wel nodig om even een nieuwe xterm te openen of, als u de tcsh gebruikt een rehash opdracht te geven)

5. De logfiles

Als je problemen ondervindt met het inbellen, is het altijd nuttig om eerst zelf even onderzoek te doen naar mogelijke fouten. Heel belangrijk is het daarbij om de file /var/log/messages in de gaten te houden.

U kunt dit doen door voordat u gaat inbellen in een aparte xterm hetvolgende commando te geven:

tail -f /var/log/messages

Mocht u er zelf niet uitkomen, stuur dan een bericht naar de in Tips genoemde nieuwsgroepen. Neem in uw bericht de relevante informatie uit de logfile exact over.

6. Tips

7. Bekende problemen en oplossingen

8. Referenties

Zie voor meer informatie over PPP de PPP-HOWTO, voor meer informatie over het maken van een nieuwe kernel de Kernel-HOWTO, voor vragen waarvan u denkt dat ze al eens gesteld zijn verwijs ik graag naar Dejanews en voor meer informatie over Linux naar www.nl.linux.org Op Chel van Gennip's pagina kun je zien hoe je een verbinding realiseert met gebruikmaking van een grafische tool onder RedHat Linux.