Belgische HOWTO

Dag WieŽrs

v1.1.1b, 25 November 2002

Dit dokument beschrijft hoe je Linux configureert voor Belgische Linux gebruikers en bevat een lijst van Linux gebruikersgroepen, bedrijven en andere Linux-informatie in BelgiŽ.


Inhoudsopgave
Introduktie
Konfiguratie
Belgische ISP informatie
Belgische Linux gebruikersgroepen
Belgische Linux bedrijven
Belgische Linux informatie

Introduktie

Waarom dit dokument?

Aangezien er geen informatie te vinden was op het net voor Belgische Linux gebruikers omstreeks 1998 hebben we alle informatie die we belangrijk achtten verzameld. Deze HOWTO tracht ook de definitieve lijst te zijn van Belgische Linux-gerelateerde informatie. Als je denkt dat je informatie hebt die ontbreekt, gelieve ons dan te kontakteren.


Nieuwe versies van dit dokument

Als je meer wenst te weten over het Linux Documentation Project of over Linux HOWTO's, neem dan kontakt op met de verantwoordelijke Tim Bynum .

Tim Bynum post de lijst van HOWTO's maandelijks naar verschillende nationale en internationale nieuwsgroepen. De Belgian HOWTO wordt in de eerste plaats geschreven in het engels. De engelstalige-versie is dan ook de eerste plaats waar je moet kijken bij misverstanden. Dit vertaalde dokument kan dus achterlopen tov. het engelstalig origineel. Beide dokumenten kunnen gevonden worden op het Wereld Wijde Web op http://dag.wieers.com/howto/ dus kijk eerst daar als je de laatste informatie wil!


Vertaalde versies

Dit dokument is momenteel vertaald in drie talen (Engels, Frans en Nederlands), we proberen ze alle drie zoveel mogelijk te synchronizeren, maar de Engelse versie is het bron-dokument!

De Engelstalige en Nederlandstalige versie wordt onderhouden door Dag WieŽrs en kan gevonden worden op: http://dag.wieers.com/howto/.

De Franstalige versie wordt onderhouden door Dany Vanderroost en vindt men op: http://club.euronet.be/dany.vanderroost/howto.html.


Bijdragen

Enkele mensen hielpen ons door hun suggesties te mailen en verbeteringen aan te brengen, met dank aan:

Met dank aan Ivo Clarysse die iets gelijkaardigs startte (LinBel) en wiens project ons hielp om dit dokument online te krijgen.


Kontakt informatie

Als sommige informatie fout is, fout lijkt of gewoon ontbreekt, apprecieren we het als je de verbeteringen opstuurt. Enkel op die manier kan dit dokument groeien.

Als je jouw gebruikersgroep of bedrijf wenst toe te voegen, verzamel dan alle informatie en email ons.


Legale zaken

Handelsmerken behoren toe aan de respectievelijke eigenaars.

Ondanks het feit dat de informatie in dit dokument korrekt hoort te zijn, is de auteur niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit dokument. De tips en voorbeelden in dit dokument gebruik je dus op eigen risiko.

Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 by Dag Wieers. Dit dokument mag enkel verspreid worden volgens de voorwaarden en kondities beschreven in de LDP licentie.


Spelling en andere pietluttigheden

Sommigen mensen vroegen zich al af, is dokument niet met een 'c' ? En wat met 'kontakt' en 'korrekt' ?

Voor zij de hier aanstoot aan nemen, dit dokument is opgemaakt in ``Dag's voorkeurspelling''. De regels zijn heel eenvoudig, ``alles wat Dag typt is korrekt, tenzij hij toegeeft dat het fout is.'' ;-) Na 15 jaar Nederlands en 3 verschillende spellingregels ben ik de voortdurende veranderingen beu en wens ik mij niet langer bezig te houden met lijsten van 'korrekte' woorden en groene boekjes. Ik heb een voorkeur voor de progressieve spelling en het Afrikaans ;-) Het belangrijkste is dat U kan lezen wat hier staat en niet of het al dan niet juist geschreven is volgens de hedendaagse spellingsregels


Konfiguratie

Toetsenbord setup

Linux kent 2 verschillende manieren om je toetsenbord in te stellen. Op de console kan je loadkeys gebruiken en onder XFree86 gebruik je xmodmap.


Console

Om de 'keytable' voor een Belgisch toetsenbord te gebruiken, doe je best loadkeys be2-latin1 of loadkeys be-latin1 Het verschil is dat be2-latin1 funktionaliteit toevoegt om twosuperior en threesuperior (keycode 41) en grave (keycode 43).

Normaal wordt loadkeys gestart tijdens het booten vanuit scripts (ergens in /etc/rc.d Verschillende distributies doen het op een afwijkende manier. Maar de meeste distributies laten je die scripts wijzigen dmv. een simpel programma (zoals kbdconfig bij Red Hat of yast bij SuSE).


XFree86

Je toetsenbord instellen voor XFree86 wordt gedaan door Xconfigurator (of een gelijkaardig programma). Die maakt oa. een konfiguratie-file aan voor XFree86 >XF86Config dat normaal in /etc of /etc/X11 staat.

Het volgende zou in je XF86Config moeten staan in het Keyboard Section.

	Section "Keyboard"
		Protocol	"Standard"
		XkbRules	"xfree86"
		XkbModel	"pc101"
		XkbLayout	"be"
	EndSection

Als je een 'microsoft' toetsenbord hebt, dan kan je die 3 extra toetsen gebruiken door "pc101" te veranderen in "pc104". (ik gebruik die extra toetsen als meta-toetsen voor mijn windowmanager zodat sneltoetsen van programma's niet in conflict zijn met die die ik in mijn windowmanager konfigureer).

Om de AltGr-toets te doen werken onder XFree86 kan je gewoon het volgende toevoegen:

	RightAlt		ModeShift


Compose toets

Sommige mensen gebruiken liever een 'compose'-toets om speciale karakters te typen, zoals:

	Compose-' e  =>  ť
	Compose-/ o  =>  Ý
	Compose-c ,  =>  Á
	Compose-c o  =>  ©
	Compose-s s  =>  Ŗ
Voor XFree86 is de oplossing om xmodmap -e "keycode xx = Multi_key" of xmodmap -e "keysym yy = Multi_key" in te geven waarbij 'xx' de keycode en 'yy' de keysym van de toets die je wil instellen als 'compose'-toets. (gebruik xev om dit uit te vinden)

Alternatief steek je keycode xx = Multi_key in je ~/.xmodmaprc, zodat dit automagisch gebeurt.


Display en applikaties

Sommige applikaties moeten '8-bit clean' gecompileerd worden om de Europese 'charactersets' te ondersteunen. Anderen moet het verteld worden bij het starten.


Het gebruik van het ISO-8859-1 font in console

Je kan het ISO-8859-1 font door het volgende te typen in console:

	setfont lat1u-16.psf
	mapscrn trivial
	echo -ne '\033(K'
					

Om Ž, Ť, ť of Á in console te gebruiken, voeg je best deze regels toe aan ~/.inputrc:

	set meta-flag on
	set convert-meta off
	set output-meta on
					
(dit zou voor iedere gebruiker moeten gebeuren, als je dit als standaard wil kan je dit toevoegen aan /etc/skel/.inputrc en het voor iedere bestaande user aanpassen of je kan het plaatsen in /etc/inputrc en de volgende regel toevoegen aan /etc/bashrc, export INPUTRC=/etc/inputrc )

OpmerkingNote!
 

Dit is enkel nuttig voor programma's die gebruik maken van 'readline' (zoals bash).

Zet ook de volgende environment variabelen:

  	LC_CTYPE=iso-8859-1
	SYSFONT=lat1u-16.psf
	SYSTERM=linux
					


Ondersteuning van het Euro symbool

Vermits Europa perse zijn eigen symbool wilde hebben, de Euro, is er een nieuwe standaard. En die heet ISO-8859-15 (aka Latin-9 of Latin-0). Om deze te gebruiken heb je zowel een nieuwe 'font' als een nieuwe 'keymap' nodig. Dit zit tegenwoordig wel in iedere Linux distributie, als je een oudere versie hebt dan ben je wellicht gesteld met een nieuwer console-tools package.

De veranderingen in de keymap-file bestaan uit de volgende lijnen:

	keycode 18 = +e	+E	currency
	keycode 46 = +c	+C	cent
					
En de volgende environment-variabele moet gezet worden:

	SYSFONT=lat0-16.psf
					
zodat het juiste font gebruikt wordt.


Tijdzone

Aangezien BelgiŽ gelegen is binnen de Central European Time zone (aka MET) dat (in de winter) hetzelfde is als de Greenwhich Mean Time plus 1 (GMT+1), kan je simpelweg een symbolische link leggen van /usr/lib/zoneinfo/localtime/MET naar /etc/localtime door: ln -sf /usr/lib/zoneinfo/MET /etc/localtime of ln -sf /usr/lib/zoneinfo/Europe/Brussels /etc/localtime Dit zorgt automatisch voor 'Daylight Savings', dus zomertijd. Dus GMT+2 in de zomer.

OpmerkingNote !
 

Verschillende distributies kunnen de files op verschillende plaatsen hebben staan, zoneinfo kan ook in /usr/share enzo...

OpmerkingNog een note !
 

In Red Hat gebruik je best timeconfig, in SuSE yast

Om de CMOS klok te wijzigen en te synchroniseren met de systeem-tijd, doe het volgende:

    hwclock --set --date="Feb 25 03:38"
    clock -u -s
				
Als je CMS klok draait op de lokale tijd (wat we afraden, maar waartoe je verplicht bent als je andere besturingssystemen draait), dan kan je het volgende doen:

    hwclock --set --date="Feb 25 04:38"
    clock -s
				
[Merk het uur verschil op ! ;p]


Locale ondersteuning

BelgiŽ zit met een taalprobleem, en dus heeft dit onderdeel, 3 onderdeeltjes ;) In se komt het op hetzelfde neer. Niet veel programma's ondersteunen al Locale, als je meer wil weten over Locale of hoe je je programma's kan schrijven zodat ze Locale ondersteunen, kijk op: [put the damn url here ;p]

Let wel op dat Locale het moeilijker maakt om problemen op te lossen aangezien minder mensen je dan nog kunnen helpen !! Als het in technisch Engels is zullen veel mensen je probleem begrijpen, maar als het in het Nederlands bv is wordt het al een stuk moeilijker. (Als je al weet dat er nu al mensen zijn die het moeilijk hebben met beide ;))


Nederlands

Om ondersteuning te hebben voor Nederlandstalige Locale in BelgiŽ op je systeem, moet je enkel de volgende environment variabelen instellen:

	LANG=nl
	LANGUAGE=nl_BE
					
Probeer nl_BE.ISO_8859-1 als nl_BE niet werkt.


Frans

Om ondersteuning te hebben voor Franstalige Locale in BelgiŽ op je systeem, moet je enkel de volgende environment variabelen instellen:

	LANG=fr
	LANGUAGE=fr_BE
					
Probeer fr_BE.ISO_8859-1 als fr_BE niet werkt.


Duits

Om ondersteuning te hebben voor Duitstalige Locale in BelgiŽ op je systeem, moet je enkel de volgende environment variabelen instellen:

	LANG=de
	LANGUAGE=de_BE
					
Probeer de_BE.ISO_8859-1 als de_BE niet werkt.


Waals

Om ondersteuning te hebben voor de Waalse locale support haal je best de files af op volgende adres: http://chanae.stben.be/linux/locales/walon/. Om het te gebruiken zet je dan het volgende:

	LANG=wa
	LANGUAGE=wa_BE:fr_BE
					
Gebruik wa_BE.ISO_8859-1 als wa_BE niet werkt.


Native language support en codepages

Deze opties voegen ondersteuning toe voor het Belgische karakterset en codepages. Als je deze wil hebben, compileer dan een kernel met volgende opties aan. Ze zijn enkel nodig voor sommige bestandssystemen (FAT-gebaseerd, ISO9660, ...).

	< > Codepage 850 (Europe) 
	< > NLS ISO 8859-1 (Latin 1; Western European Languages) 
	< > NLS ISO 8859-15 (Latin 9; Western European Languages with Euro)
				
Te vinden in Filesystems > Native Language Support

Als je een modulaire kernel hebt, zoals die meegeleverd met je distributie (=je hebt geen eigen kernel gemaakt), dan kan je het volgende typen:

	insmod nls_cp850
	insmod nls_iso8859_1
	insmod nls_iso8859_15
				


Opzetten van Internet

Inbellen met de modem (PPP)

Om PPP juist te konfigureren, bekijk je best de PPP-HOWTO. Ik ga het kort trachten uit te leggen, maar als er problemen of vragen zijn, lees dan de HOWTO aandachtig.


Modem konfigureren

Om je modem juist in te stellen, kan je de initstring van je modem wijzigen. Om meer over je modem te weten te komen, kijk op: Ask Mr. Modem. Let op, als je een winmodem hebt dan zal die wellicht NIET werken ! Meer informatie over winmodems kan je vinden op: http://linmodems.org/. Er wordt aan gewerkt, doch winmodems zijn niet zo degelijk als echte modems.


pppd installeren

Eerst moet je nakijken of je het ppp-package geinstalleerd hebt. (pppd --version), kijk even na of het wel een recente versie is !! Dan zorg dat je de volgende files hebt:

/usr/local/bin/ppp

	#!/bin/sh
	case $1 in
		on|start)
		TELEPHONE='555-1212'	# The telephone number for the connection
		ACCOUNT='your_login'	# The account name for logon (as in 'George Burns')
		PASSWORD='your_pass'	# The password for this account (and 'Gracie Allen')
		INITSTRING='AT&F&C1&D2Z'# Modem initstring
		IPLOCAL=0.0.0.0		# Local IP address if known. Dynamic = 0.0.0.0
		IPREMOTE=0.0.0.0	# Remote IP address if desired. Normally 0.0.0.0
	    DEVICE=/dev/ttyS1	# Serial Device com1=ttyS0, com2=ttyS1,...
		SPEED=57600		# 19200, 38400 or 57600 (don't try something different)
		export TELEPHONE ACCOUNT PASSWORD INITSTRING
		exec /usr/sbin/pppd $DEVICE $SPEED $IPLOCAL:$IPREMOTE \
			user $ACCOUNT connect /etc/ppp/ppp-on-dialer
		;;
		off|stop)
		if [ -r /var/run/ppp0.pid ]; then
		    kill -INT `cat /var/run/ppp0.pid`
		    if [ ! "$?" = "0" ]; then
		        rm -f /var/run/ppp0.pid
		        echo "ERROR: Removed stale pid file"
		        exit 1
		    fi
		    exit 0
		fi
		echo "ERROR: PPP link is not active on ppp0"
		exit 1
		;;
		info|status)
		/usr/sbin/pppstats
		;;
		*)
		echo "Usage: ppp on|off|info|start|stop|status";
		;;
	esac

/etc/ppp/ppp-on-dialer

	#!/bin/sh

	exec /usr/sbin/chat -v					\
		REPORT CONNECTION				\
		REPORT CARRIER					\
	    TIMEOUT		10				\
	    ABORT		'\nBUSY\r'			\
	    ABORT		'\nNO ANSWER\r'			\
	    ABORT		'\nNO CARRIER\r'		\
	    ABORT		'\nNO DIALTONE\r'		\
	    ABORT		'\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'	\
		ABORT		'Invalid Login'			\
		ABORT		'Login incorrect'		\
	    ''		"\r$INITSTRING\r"		\
	    'OK-+++\c-OK'	'ATH0'				\
	    TIMEOUT		45				\
	    OK		"ATDT$TELEPHONE"		\
	    CONNECT		'\d\c'				\
	    ogin:--ogin:	"$ACCOUNT"			\
	    ord:		"$PASSWORD"
Je kan het -v gedeelte weglaten als alles blijkt te werken.

Het pppd commando gebruikt de file /etc/ppp/options om al zijn opties te bundelen, verander de opties naar believe. Deze opties werken normaal gezien in de meeste gevallen.

	asyncmap 20a0000
	crtscts
	debug
	default-mru
	defaultroute
	detach
	escape 11,13,ff
	hide-password
	ipcp-accept-local
	ipcp-accept-remote
    lcp-echo-failure 4 
    lcp-echo-interval 400 
	lock
	modem
	mtu 1500
	netmask 255.255.255.0
	noipdefault
	passive

    #idle 300 
	#kdebug 0
	#-vj
Eenmaal hij inbelt en alles naar wens is, kan je debug weglaten.

Waarschuwing

Het is belangrijk om te benadrukken dat ieder 'speciaal' karakter, dus ieder karakter dat niet behoort tot [a-zA-Z0-9] en '_', best voorafgegaan wordt door een '\' om de speciale betekenis die het kan hebben te ontkrachten. Dus "e!b$l+" wordt dan "e\!b\$l\+". Als je problemen hebt om in te loggen, kijk je dit dus best na.


pap-secrets / chap-secrets

Als je ISP CHAP of PAP vereist, dan moet je een van de volgende files plaatsen en het juiste login en paswoord erin zetten:

/etc/ppp/pap-secrets of /etc/ppp/chap-secrets

	#client		server secret     IP   
	your_login	*	your_pass	*


Netwerk

Je nameservers konfigureer je in /etc/resolv.conf. Als het inbellen lukt, maar je kan niet surfen, dan is de kans groot dat je deze stap vergeten bent.

	domain domain_of_your_isp
	nameserver your_primary_nameserver
	nameserver your_secondary_nameserver


File permissies

Vooraleer je een (shell)script kan uitvoeren, moet je het executable maken. Let op dat je de permissies zo plaatst dat andere gebruikers niet zomaar de paswoorden kunnen bekijken die in de files staan. Als je andere gebruikers toch wil kunnen laten inbellen, dan kan je daarvoor sudo gebruiken. Je zou het volgende kunnen doen:

   chmod u+rw og-rwx -R /etc/ppp
   chmod u+x /etc/ppp/ppp-on-dialer /usr/local/bin/ppp


Dial + Hangup

Als /usr/local/bin in je PATH staat, kan je dan simpelweg starten met ppp on en stoppen met ppp off en wat statistieken kan je opvragen met: ppp status


Inbellen met de ISDN-modem

Bijdrage door Christophe Lambin

Dit gedeelte is niet bedoeld als een definitieve handleiding voor ISDN op Linux. Voor een meer gedetaileerde uitleg hierover verwijzen we door naar Paul Slootman's ISDN4Linux HOWTO en ISDN4Linux-FAQ.


Updating de kernel

Als je een 2.2 kernel gebruikt, is het aangeraden om een nieuwere versie van de ISDN code te gebruiken. De CVS versie kan je halen op ftp://ftp.suse.com/pub/isdn4linux/. Voor meer informatie, bekijk: http://www.brisse.dk/site/linux/docs/isdn.htm

Waarschuwing

Als je je onlangs een Eicon Diva 2.0 PCI aanschafte (bv, via Belgacom), dan is de kans groot dat het in werkelijkheid om een Diva 2.01 gaat, in dat geval heb je een nieuwere versie nodig van na 1 Juli 1999 !

Eens de ISDN op zijn plaats is, kan je de driver starten (als module). Bv: modprobe hisax type=11 protocol=2 Bekijk de Readme's voor de juiste parameters en waarden voor jouw kaart.


ISDN4Linux toolkit

Vervolgens heb je de ISDN4Linux toolkit nodig. De laatste versie hiervan kan je afhalen op: ftp://ftp.suse.com/pub/isdn4linux/


Konfigureren van de interface

Met de tools geinstalleerd en gekonfigureerd, schrijf een script om de interface te konfigureren, dat gebruikt wordt om de ISDN connectie te maken. Zoals altijd in Linux is er niet echt een ťťnduidige manier om dat te doen. Gebruik eventueel dit script /etc/rc.d/rc.isdn:

	#!/bin/sh
	MSNREMOTE='555-1212'	# Phone number of ISP
	MSNLOCAL='555-1313'	# my number, without 0, with areacode
	ACCOUNT='george'	# The account for logon (as 'George Burns')
	IPLOCAL=10.0.0.2	# my fixed IP number (use 10.0.0.2 if no fixed)
	IPREMOTE=0.0.0.0	# IP number of ISP
	INTERFACE=ippp0
	/sbin/modprobe hisax type=11 protocol=2
	/sbin/isdnctrl verbose 3 system on
	/sbin/isdnctrl addif $IF
	/sbin/isdnctrl secure $IF on 
	/sbin/isdnctrl addphone $IF out $MSNREMOTE
	/sbin/isdnctrl eaz $IF $MSNLOCAL
	/sbin/isdnctrl huptimeout $IF 300
	/sbin/isdnctrl l2_prot $IF hdlc
	/sbin/isdnctrl l3_prot $IF trans
	/sbin/isdnctrl encap $IF syncppp
#	/sbin/isdnctrl dialmode $IF auto
	/sbin/ifconfig $IF $IPLOCAL pointopoint $IPREMOTE -arp -broadcast
	/sbin/ipppd /dev/ippp0 user $ACCOUNT $IPLOCAL:$IPREMOTE

Om ISDN te starten tijdens het booten, maak het vorige script 'executable' en zet het volgende in /etc/rc.d/rc.local:

	if [ -x /etc/rc.d/rc.isdn ]; then
		. /etc/rc.d/rc.isdn
	fi

Het ipppd commando haalt zijn parameters ui de file /etc/ppp/ioptions:

	-ac
	-bsdcomp
	debug
	defaultroute
	ipcp-accept-local
	ipcp-accept-remote
	mru 1524
	mtu 1500
	noipdefault
	-pc
	useifip
	-vj
	-vjccomp

	#idle 360
	#persistent

Waarschuwing

Zet +pap of +chap NIET in deze file. Dit specifieert het authentication-protocol dat ipppd zou gebruiken bij een INKOMENDE client. Moest je dat toch doen, wacht ipppd op de ISP voor authenticatie met dat protocol.

Waarschuwing

Het is belangrijk om te benadrukken dat ieder 'speciaal' karakter, dus ieder karakter dat niet behoort tot [a-zA-Z0-9] en '_', best voorafgegaan wordt door een '\' om de speciale betekenis die het kan hebben te ontkrachten. Dus 'e!b$l+' wordt dan 'e\!b\$l\+'. Als je problemen hebt om in te loggen, kijk je dit dus best na.

Tenslotte, maak /etc/ppp/ip-down.local zodat dit zorgt voor het afsluiten van de interface:

	#!/bin/sh

	/sbin/ifconfig $1 down
	sleep 1
	/sbin/ifconfig $1 10.0.0.2 pointopoint 

OpmerkingNote !
 

Dit lost sommige problemen op met routes na afsluiten. Is er iemand met een mooiere oplossing ?


pap-secrets / chap-secrets

Als je ISP PAP of CHAP gebruikt, maak dan een file /etc/ppp/pap-secrets or /etc/ppp/chap-secrets. Het formaat is:

	#client		server secret     IP   
	your_login	*	your_pass	*


Network

Dit heeft niet echt iets te maken met ISDN, maar sommige mensen vergeten deze stap.Om DNS te konfigureren, maak je de volgende file /etc/resolv.conf:

	domain domain_of_your_isp
	nameserver your_primary_nameserver
	nameserver your_secondary_nameserver


Dial + Hangup

Als laatste stap kan je een klein scriptje schrijven om ISDN te starten en te stoppen. Zet bijvoorbeeld dit in /usr/local/bin/isdn:

	#!/bin/bash

	case $1 in
		on|start)
		/sbin/isdnctrl dial ippp0
		;;
		off|stop)
		/sbin/isdnctrl hangup ippp0
		;;
		info|status)
		/sbin/isdnctrl list ippp0
		;;
		*)
		echo "Usage: isdn on|off|info|start|stop|status"
		;;
	esac

Als /usr/local/bin in je PATH staat, kan je dan simpelweg starten met isdn on en stoppen met isdn off


Belgische ISP informatie

PPP/ISDN

Brutťlť

Web

http://www.brutele.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support


Cable&Wireless (Online, TijdNet)

Authenticatie

text-based / PAP

Extra opties

noccp

Nameservers

62.112.0.7, 194.88.127.7

NTP-server

ntp.antw.online.be, ntp.brus.online.be, ntp.gent.online.be

Web

http://www.online.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support


KPN Belgium (Eunet)

Authenticatie

text-based

Extra opties

proxyarp

Nameservers

193.74.208.135, 193.74.208.65, 193.121.171.135

Web

http://www.eunet.be/

Support

http://support.eunet.be/


Planet Internet (Ping)

Authenticatie

CHAP

Nameservers

194.119.232.3, 194.119.232.2

NTP-server

ntp.pi.be

Web

http://www.planetinternet.be/

Support

http://www.ping.be/Support/redhat.shtml (Ping)


Skynet (Belgacom)

Authenticatie

PAP

Extra opties

defaultroute

Nameservers

195.238.2.21, 195.238.2.22

NTP-server

ntp.skynet.be

Web

http://www.skynet.be/

Support

http://help.skynet.be/linux/indexen.html


Tiscalinet (Freegates, FreeBel)

Authenticatie

text-based ?

Nameservers

212.35.2.1, 212.35.2.2

NTP-server

ntp.tiscalinet.be

Web

http://www.tiscalinet.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support


UUNet (VT4)

Authenticatie

PAP

Nameservers

194.7.1.4, 194.7.15.70

Web

http://www.uunet.be/, http://www.vt4.net/

Support

nog geen officiŽle Linux support


Wanadoo (Euronet)

Authenticatie

text-based / PAP

Nameservers

195.74.193.12, 194.134.0.12

Web

http://www.wanadoo.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support


World Online

Authenticatie

CHAP

Nameservers

212.233.1.34, 212.233.2.34

Web

http://www.worldonline.be/

Support

http://help.worldonline.be/en/linux/index.htm


XS4ALL

Authenticatie

PAP

Nameservers

194.109.6.66, 194.109.9.99

NTP-server

ntp.xs4all.be

Web

http://www.xs4all.be/

Support

http://helpdesk.xs4all.be/ned/linux/index.html


Yucom (DMA)

Authenticatie

CHAP

Nameservers

212.8.180.122, 212.8.180.126

NTP-server

ntp.yucom.be

Web

http://www.yucom.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support


Kabelmodem (DHCP)

DHCP is bedoeld om netwerk-konfiguratie eenvoudig te maken. meer informatie over hoe je dhcp opzet kan je vinden in de DHCP mini HOWTO http://www.oswg.org/oswg-nightly/DHCP.html en een lijst met veel gestelde vragen uit het bekende dokument van John Wobus: http://www.dhcp-handbook.com/dhcp_faq.html op http://www.dhcp.org/, hierin staat alles wat je nodig hebt. Er is ook wat informatie te vinden op: http://www.oswg.org/oswg-nightly/Cable-Modem.html.

Veel mensen willen meer dan een computer achter een kabelmodem hangen, geen probleem. Lees daarvoor de IP-Masquerade-HOWTO (http://www.linuxdoc.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO.html) en zorg ervoor dat de interface (die met de kabelmodem 'spreekt') het juiste MAC-adres heeft !!! Je kabelmodem kan je ook resetten (even afzetten) als je problemen hebt. In veel gevallen biedt dat soelaas.


Telenet (Pandora)

Automatic proxy

http://pac.telenet.be:8080

HTTP proxy

export http_proxy="http://proxy.telenet.be:8080/"

NTP-server

ntp.telenet.be

Web

http://www.telenet.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support

Meer informatie

http://helpdesk.telenet.be/

http://users.pandora.be/bdr/DHCP/

http://users.pandora.be/de.boeve/pandora.html


UPC Belgium (Chello, TVD)

NTP-server

time.chello.be

Web

http://www.upcbelgium.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support

Meer informatie

http://foobar.starlab.net/~soggie/tvd_linux/


ADSL


Turboline (Belgacom)

Web

http://www.turboline.be/

Support

nog geen officiŽle Linux support

Meer informatie

http://minf.vub.ac.be/~fquestie/turbo/


Belgische Linux gebruikersgroepen

Meer informatie omtrent gebruikersgroepen kan je vinden in de User Group HOWTO te vinden op: http://www.linuxdoc.org/HOWTO/User-Group-HOWTO.html. Een komplete lijst van Linux Gebruikersgroepen is te vinden op: http://www.ssc.com/linux/glue/ en op: http://limestone.uoregon.edu/woven/lugww/


ALUG (Antwerpen)

Adres


Van Luppenstraat 70
B-2018 Antwerpen

Telefoon

+32 (0)3 218 63 54

Email

Web

http://sunsite.belnet.be/alug/

Bijeenkomsten

In ACCB (HVR), Herentalsebaan 212 te Deurne

Kontakt

Armand Verachtert


BeLUGa (Brussel)

Adres


          Building F, room 218
          Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel

Email

Web

http://linux.rave.org/

Mailinglist

http://linux.rave.org/mlist.html


BxLUG (Brussel)

Address


                    Avenue Alexandre Galopin, 2
                    B-1040 Brussels
                

Email

Web

http://www.bxlug.be/

Kontakt

JťrŰme Warnier

Mailinglist

http://www.bxlug.be/mailman/listinfo


Computer Forum KaHo (Leuven)


HCC Limburg (Genk)

Email

Web

http://www.uunet.be/hcc/Limburg/

Kontakt

Andy Peeters & Bruno Tony


HCC Leuven (Leuven)

Adres


Diegemstraat 61
B-1930 Zaventem

Email

Web

http://www.leuven.hccnet.nl/linux.html

Kontakt

Ivo Jossart of Michel Cuppens


IGUANA (Brussel)

Adres


Milcampslaan 101
B-1040 Schaarbeek

Telefoon

+32 (0)2 582 66 50

Fax

+32 (0)2 582 66 50

Email

Web

http://www.iguana.be/


Infogroep - IGWE (Brussel)

Adres


          5F218 (building F)
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 629 33 56

Fax

+32 (0)2 629 33 89

Email

Web

http://igwe.vub.ac.be/


ISW (Leuven)

Adres


KHLeuven departement Rega
Lokaal 004
St-Maartenstraat 55d
B-3000 Leuven,

Email

Web

http://isw.student.khleuven.be/

Extra

Uitsluitend voor KHLeuven studenten


Leuvense Linux Users (Leuven)

Email

Web

http://l2u.iguana.be/

Bijeenkomsten

First and third thursday every month in Freinetschool De Zevensprong, Vital Decosterstraat 67, B-3000 Leuven

Mailinglist

http://l2u.iguana.be/mailman/listinfo/members


Linux for Life (Berchem)


Louvain-Li-nux - LLN (Louvain-La-Neuve)

Adres


          Louvain-la-neuve Linux User Group
Place des paniers 5/014
B-1348 Louvain-La-neuve

Telefoon

+32 (0)10 454 761

Email

Web

http://lln.udev.org/

Kontakt

Benjamin Henrion


LugWV (Brugge)


LUMUMBA (Diepenbeek)

Adres


          Filii Lamberti
Universiteitslaan 1
B-3590 Diepenbeek

Email

Web

http://lumumba.luc.ac.be/

Mailinglist


Namur LUG (Namen)


OS3B (Charleroi)

Adres


29, Boulevard Audent
B-6000 Charleroi

Email

Web

http://www.os3b.org/

Bijeenkomsten

Every thursday evening and saturday afternoon.

Mailinglist

http://carolo.net/mailman/listinfo/os3b


Open Technology Assembly (Brussel)

Adres


Kruipstraat 14
B-1850 Grimbergen

Telefoon

+32 (0)11 275 898

Fax

+32 (0)11 270 389

Email

Web

http://www.ota.be/

Kontakt

Jan Vanhercke


PC Aktief Computerclub (Sint-Niklaas)

Adres


          PC Aktief Computerclub

Web

http://www.pcaktief.be/

Bijeenkomsten

Fourth tuesday every month in 't Hoveken van Belsele, Nieuwe Baan 130, B-9111 Belsele (Sint-Niklaas)

Kontakt

Johan De Baere


Student Information Networking (Geel)

Adres


Kleinhoefstraat 4
B-2440 Geel

Email

Web

http://www.sin.khk.be/


ULYSSIS (Leuven)

Adres


          Holleberg
Schapenstraat 37, lokaal 91 97
B-3000 Leuven

Mail-address


          Residentie Vinckenbosch
Parkstraat 137-139, flat 305
B-3000 Leuven

Email

Web

http://www.ulyssis.org/

Extra

Only for KULeuven students and KULeuven personnel


Zeus WPI (Gent)

Adres


Krijgslaan 281 S9
B-9000 Gent

Telefoon

+32 (0)9 264 47 51

Email

Web

http://www.zeus.rug.ac.be/

Comment

Restricted to RUG students


Belgische Linux bedrijven

Het Linux Documentation Project bevat wereldwijde lijsten van Linux bedrijven, Linux Consultants HOWTO en V.A.R. HOWTO, en kunnen gevonden worden op: http://www.linuxports.com/.


aDOC Services

Adres


Avenue du Pesage, 31-33
B-1050 Brussels

Telefoon

+32 (0)2 646 00 76

Email

Web

http://www.adoc-services.com/


Ampersant

Adres


                    Dr. Jacobsstraat 3
                    B-2570 Duffel
                

Telefoon

+32 (0)15 323 619

Fax

+33 (0)15 323 790

Web

http://www.ampersant.be/

Kontakt

Type van support

Installation, configuration, support, (onsite) maintenance, training, webdevelopment.

Speciale expertise

'Astaro Security Linux' partner. Distribution, installation and support for these Linux based firewalls.


Arafox

Adres


Avenue Joseph Wybranlaan 40
B-1070 Brussels
       

Telefoon

+32 (0)2 529 59 91

Fax

+32 (0)2 529 59 92

Email

Web

http://www.arafox.com/


Aragne

Adres


Boulevard Gťnťral Michel 1E
B-6000 Charleroi

Telefoon

+32 (0)71 270 389

Email

Web

http://www.aragne.com/

Kontakt

Denis FrŤre

Speciale expertise

GNU/Linux services, specially Python and Zope solutions (websites, intranet, Internet connectivity, ...)


Better Access nv

Adres


Geldenaakse Vest 6
B-3000 Leuven

Telefoon

+32 (0)16 298 045

Fax

+32 (0)16 298 046

Email

Web

http://www.ba.be/

Type van support

After an onsite installation, we mainly support our customers with SSH remote administration. Most problems are reported by E-mail or by the inhouse-developped webbased supportsystem. This doesn't mean that once in a while a supportcall comes in.

Speciale expertise

Security, systemadministration and setups, security (firewalling, tigerteaming, VPN, etc.) Networkdesign, wireless networking, Troubleshooting, product development, etc. Please visit http://www.ba.be for more info.


Consultux

Adres


Alfons Jeurissenstraat 53
B-3500 Hasselt

Telefoon

+32 (0)474 91 55 61

Email

Web

http://www.consultux.be/


CoreSequence Consultancy & Training

Adres


Tiensestraat 243/3
B-3000 Leuven

Telefoon

+32 (0)472 689 497

Fax

+32 (0)16 29 99 32

Email

Web

http://www.coresequence.com/

Kontakt

Machtelt Garrels

Speciale expertise

Consultancy: disaster recovery, troubleshooting. Training: Dutch/French/English speaking trainers.


CSS nv

Adres


Henneaulaan 366
B-1930 Zaventem

Telefoon

+32 (0)2 718 53 33

Fax

+32 (0)706 53 306

Type van support

support on networking, installation, hardware maintenance, Red Hat certified reseller

Speciale expertise

Red Hat RHCE


D. Connect

Adres


Av. Van Goidtsnoven 33
B-1180 Uccle

Email

Web

http://www.dconnect.be/


Digibel

Adres


Oude Leuvensebaan 57
B-3460 Bekkevoort

Telefoon

+32 (0)473 269 112

Fax

+32 (0)13 55 66 99

Email

Web

http://www.digibel.be/

Kontakt

Joan Lavrijs

Type van support

Digibel (since 1995) uses its competence in Open Source software to deliver solutions, consultancy, development, remote administration, training and support with a strong focus on security. All our consultants have been using Linux since 1995 and have extensive Open Source experience.

Speciale expertise

We maintain the qmail-sql patch in which qmail gets integrated with MySQL or PostgreSQL databases. Our unique key product is the SUS (Security Update Service) in which we intensively manage the security of servers. Closely related to SUS are our high quality VPN/Firewall/Router-solutions. We also deliver virtually all kind of company-servers (file-,web-,fax-,mail-,name-,print-,database-,.. servers). We have acquired a special expertise with the Red Hat distributions.


Dolmen

Adres


          Industriepark Zenneveld
Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

Telefoon

+32 (0)2 362 55 55

Fax

+32 (0)2 362 55 99

Email

Web

http://www.dolmen.be/


DS Improve bvba

Adres


          European Erasmus Business & Innovation Center
Joseph Wybranlaan 40
B-1070 Brussels

Telefoon

+32 (0)2 529 59 41

Fax

+32 (0)2 529 59 54

Email

Web

http://www.dsimprove.be/


EMMO Service

Adres


Jan Van Harcourtlaan 7
B-3200 Aarschot

Telefoon

+32 (0)16 565 708

Fax

+32 (0)16 569 963

Email

Web

http://www.emmo.be/


FKS bvba

Adres


Luikersteenweg 65
B-3500 Hasselt

Telefoon

+32 (0)11 214 911

Fax

+32 (0)11 220 419

Email

Web

http://www.fks.be/


Glasshouse Business Networks bvba

Adres


Hessenstraatje 20 loft 1.1
B-2000 Antwerp

Telefoon

+32 (0)3 234 96 96

Fax

+32 (0)3 234 96 97

Email

Web

http://www.glasshouse.be/


Grmbl productions

Adres


Korte Vuldersstraat 30
B-8000 Brugge

Telefoon

+32 (0)50 674 512

Fax

+32 (0)50 342 623

Email

Web

http://www.grmbl.com/


IBM Belgium sa/nv

Adres


Square Victoria Regina 1
B-1210 Brussels

Telefoon

+32 (0)2 225 33 33

Fax

+32 (0)2 225 24 73

Email

Web

http://www.ibm.com/be/

Kontakt

Sam Versluys


IP Net generation

Adres


Cyriel Verschaevelaan 12
B-2980 Zoersel

Telefoon

+32 (0)477 513 987

Email

Web

http://www.ipng.be/

Speciale expertise

IPnG focuses on Open Source software development.


Kangaroot Linux Solutions

Adres


Grote Steenweg 91
B-2600 Berchem (Antwerp)

Telefoon

+32 (0)3 286 17 17

Fax

+32 (0)3 281 23 49

Email

Web

http://www.kangaroot.net/

Kontakt

Peter Dens


Linugen bvba

Adres


Borkelstraat 2/4
B-2900 Schoten

Telefoon

+32 (0)475 604 106

Fax

+32 (0)3 293 343

Email

Web

http://www.linugen.com/

Kontakt

Tom Schouteden


LinuxIdee

Adres


Prins Albertstraat 35
B-8310 Brugge

Telefoon

+32 (0)494 607 037

Fax

+32 (0)50 364 341

Web

http://www.linuxidee.com/

Kontakt

Jurgen Defurne


Mind

Adres


Vaartkom 11
B-3000 Leuven

Telefoon

+32 (0)16 309 666

Fax

+32 (0)16 309 644

Email

Web

http://mind.be/

Kontakt

Peter Vandenabeele

Type van support

Device drivers, portering naar nieuwe platformen, ontwikkeling (vast budget), opzetten ontwikkelomgeving, on-site ondersteuning (outsourcing), architectuurstudie en training.

Speciale expertise

Mind gebruikt Open Source Software (Linux, RTLinux, RTAI, eCos, Wonka, gcc, gdb, etc.) om het basis platform te bouwen voor nieuwe embedded systemen gebaseerd op verschillende processoren: ARM, StrongARM, XScale, PowerPC, MIPS, x86, ...


Minotaur Solutions

Adres


Astridlaan 199
B-8310 Brugge

Telefoon

+32 (0)475 311 650

Email

Web

http://www.minotaur-solutions.com/

Kontakt

Maarten Loose


Neolabs

Adres


Zwarte Zusterstraat 16
B-3000 Leuven

Telefoon

+32 (0)16 236 342

Fax

+32 (0)16 650 497

Email

Web

http://www.neolabs.be/

Kontakt

Maarten Slaets


Phidani Software sprl

Adres


Rue de l'autonomie 1
B-1070 Brussels

Email

Telefoon

+32 (0)2 552 06 63

Fax

+32 (0)2 522 09 30

Web

http://www.phidani.be/


Qbian Linux Systems

Adres


Bischoppenhoflaan 289
B-2100 Antwerp

Email

Telefoon

+32 (0)9 328 93 28

Fax

+32 (0)9 326 08 88

Web

http://www.qbian.com/


Si-Lab

Email

Telefoon

+32 (0)486 149 048

Web

http://www.si-lab.com/

Kontakt

Toon Knapen


Spier bvba

Adres


Knaptandstraat 96-98
B-9100 Sint-Niklaas

Email

Telefoon

+32 (0)3 765 90 61

Fax

+32 (0)3 765 90 62

Web

http://www.spier.be/


Stone-IT Belgium

Adres


          Minerva Office Brussels
Minervastraat 14b
B-1930 Zaventem

Email

Telefoon

+32 (0)2 720 88 35

Fax

+32 (0)2 720 51 71

Web

http://www.be.stone-it.com/

Kontakt

Martijn Smit

Type van support

Stone-IT is a 'one-stop' Linux provider for integrating business environments in which we offer: Linux Consulting, Linux Solutions, Linux Support and Linux Education.

Speciale expertise

Stone-IT offers high quality Linux expertise and can develop, test and implement Linux in several different business environments such as all kinds of servers (File-/Web-/Name-/Mail-/Print servers), as well as Clustering, VPN, Storage, Firewalls & Routers. Our support consists of Pro Active Monitoring, 24 hours a day, 7 days a week. Besides having trainers being a Red Hat Certified Engineer we offer Distribution Independent Education.


Supporting Open Source cvba

Adres


Zijpstraat 14
B-2570 Duffel

Email

Telefoon

+32 (0)15 310 271

Fax

+32 (0)15 310 381

Web

http://www.sos.be/


Sygmanet

Adres


Hulststraat 8
B-3290 Diest

Email

Telefoon

+32 (0)13 312 203

Fax

+32 (0)13 312 203

Web

http://www.sygmanet.be/


Thťridion sprlfs

Adres


Rue de l'Aqueduc, 83
B-1050 Brussels

Email

Telefoon

+32 (0)2 539 32 28

Fax

+32 (0)2 539 19 54

Web

http://www.theridion.com/

Kontakt

Renaud Dans


UWYN

Adres


Lambermontlaan 148
B-1030 Brussels

Email

Telefoon

+32 (0)2 245 41 06

Web

http://www.uwyn.com/


VirgoPlus sprl

Adres


Rue E. Solvay 29 A
B-4000 LiŤge

Telefoon

+32 (0)4 253 00 59

Fax

+32 (0)4 253 00 49

Email

Web

http://www.virgoplus.com/

Kontakt

Bruno Mairlot

Type van support

By phone, email, or remote networked administration, inhouse, onsite

Speciale expertise

Installation, configuration, administration of Linux, internet connection, intranet developpment, firewalls, samba, netatalk, firewalls, proxys, DNS, web server (Apache), mod_perl, MySQL, Gui interface developpment (GTK+). We have acquired a special expertise with the Red Hat distributions.


Belgische Linux informatie


HOWTO

Dit is de belangrijkste verzameling informatie op het net. Als je hierbij foute informatie tegenkomt, neem dan contact op met de auteur. Op die manier worden de HOWTO's beter en eenvoudiger voor beginners.


HOWTO vertalingen

Het Nederlands loopt het meest achter van de drie landstalen, of toch wat de vertaling van Linux-informatie betreft. (Maar daar brengen we wel verandering in ;p) Als je wil helpen dan kan je kontakt opnemen via de url beneden. De Franse en Duitse vertalingen zijn voor het grootste gedeelte al lang gedaan.


Nederlands

Een succesvol initiatief maakt vooruitgang, maar er is nog veel werk. Als je wil helpen, begin je best te vertalen en neem je kontakt op met hen. Kijk op: http://nl.linux.org/doc/HOWTO/.


Frans

Franse vertalingen van de HOWTO's kan je vinden op: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/fr/


Duits

Duitse vertalingen van de HOWTO's kan je vinden op: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/de/


FTP

Meestal maakt het niet uit waar je het vandaan haalde, maar het is efficienter om het zo dicht bij jou af te halen. Bespaar je kostbare bandbreedte en gaat het sowieso meestal sneller. Als ik er vergeten ben, stuur dan je korrekties op !


IRC

De snelste manier om geholpen te worden op internet is ongetwijfeld IRC. Maar je mag niet zomaar aannemen wat anderen zeggen. Meestal kan je er kostbare informatie sprokkelen die je verder helpen met je probleem.

Op IRCnet is er #linux.be waar de meeste Linux-gebruikers elkaar helpen binnen BelgiŽ, maar er zit nog niet veel volk en is darom nog wat doods. Voor de rest kan je altijd terecht op #linux waar je Engelstalig wordt verder geholpen.

Ook op Dalnet is er een #linux.be kanaal.